Програма соціально-економічного та культурного розвитку на 2023 рік

 

НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА

СІЛЬСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

БЕРИСЛАВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

начальника сільської військової адміністрації

 

15.12.2022р

с. Новоолександрівка

10

 

Про програму  соціально-економічного  розвитку  Новоолександрівської                                                                                       сільської територіальної громади  на  2023  рік

 

 

          Відповідно до статті 11 Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», Постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 року №621 «Про розроблення програмних і прогнозних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету» (зі змінами), Указів Президента України від 27.10.2022 року №738/2022«Про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Херсонській області», від 24.02.2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (із змінами), керуючись статтею 15 Закону України від 12.05.2015 року №389-VIII «Про правовий режим воєнного стану», Постановою Верховної Ради України «Про здійснення начальниками військових адміністрацій населених пунктів у Херсонській області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" від 16.11.2022 року, постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 року №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану:

 

 

1. Затвердити  Програму  соціально-економічного та культурного   розвитку  Новоолександрівської сільської територіальної громади  на  2023рік(додається).

2. Структурним підрозділам сільської ради,  виконавчим органам сільської ради – відповідальним за реалізацію Програми, забезпечити виконання її показників, завдань та заходів відповідно до галузевої спрямованості.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Начальник  військової адміністрації                                 Олександр ЛЕВЕЧКО

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                      Розпорядженням начальника

                                                                                                      Новоолександрівської сільської

                                                                                                      військової адміністрації

                                                                                                      від 15.12.2022року     №10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                  

 

 

 

П Р О Г Р А М А

 

         СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО

 

 ТА  КУЛЬТУРНОГО  РОЗВИТКУ

 

Новоолександрівської  сільської територіальної громади

 

на 2 0 2 3 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Новоолександрівка

 

ЗМІСТ

Програми соціально-економічного та культурного розвитку

Новоолександрівської сільської територіальної громади

На 2023 рік

                  

 

ВСТУП

І.

Аналіз економічного та соціального стану громади у 2022 році

ІІ.

Мета, завдання та заходи розвитку громади у 2023 році

1.

ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНИХ УМОВ ЖИТТЯ

1.1.

Освіта

1.2.

Охорона здоров’я

1.3.

Підтримка сім’ї, дітей та молоді

1.4.

Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

1.5.

Культура

1.6.

Фізичне виховання та спорт

1.7.

Соціальний захист населення

1.8.

Надання адміністративних послуг

1.9.

Зайнятість населення та ринок праці

1.10.

Відновлення та забезпечення функціонування інфраструктури

1.10.1.

Дорожньо-транспортний комплекс

1.10.2.

Розвиток будівництва та забезпечення житлом населення

1.10.3.

Житлово-комунальне господарство та комунальна інфраструктура

2.

ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ ГРОМАДИ

2.1.

Сільськогосподарське виробництво

2.2.

Промисловий комплекс

2.3.

Створення умов для розвитку малого та середнього підприємництва. Регуляторна політика

2.4.

Інвестиційна діяльність. Створення умов для інвестиційної привабливості та зовнішньоекономічна політика

2.5.

Туристична діяльність

2.6.

Споживчий ринок, торгівля

3.

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. ЕНЕРГЕТИЧНА ТА ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА, ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ

3.1.

Екологічна безпека

3.2.

Паливно-енергетичний комплекс та енергозбереження

3.3.

Збереження та розвиток територій природно-заповідного фонду

3.4.

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

4.

ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

4.1.

Регіональна політика. Розвиток територіальної громади

4.2.

Наповнення бюджету, оптимізація і контроль бюджетних витрат

4.3.

Підвищення обороноздатності громади. Підтримка армії та захист військовослужбовців

4.4.

Створення умов для розвитку інформаційного простору                                     та  громадянського суспільства

ІІІ.

Джерела фінансування програми соціально-економічного                       та культурного розвитку Новоолександрівської сільської територіальної громади на 2023 рік

         

IV.

 Організація виконання Програми.

V.

Контроль за ходом реалізації Програми

Додатки до програми соціально-економічного та культурного розвитку Новоолександрівської сільської територіальної громади на 2023 рік

1.

Перелік інвестиційних проєктів, що пропонуються до реалізації у 2023 році

2.

Перелік цільових програм, запланованих до виконання у 2023 році

3.

Пріоритетні заходи програми соціально - економічного та культурного розвитку Новоолександрівської сільської територіальної громади на 2023 рік

 

 

ВСТУП

Програма економічного і соціального відновлення та розвитку територіальної громади на 2023 рік (далі – Програма) розроблена для забезпечення відновлення та подальшого розвитку територіальної громади в короткостроковій перспективі. Пріоритетні заходи на 2023 рік – забезпечення життєдіяльності громади, в тому числі в період воєнного стану та у післявоєнний період.

Законодавчим підґрунтям розроблення Програми є закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регіональної політики із змінами», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» та постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету». Програма враховує основні положення Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695), Глобальних цілей сталого розвитку до 2030 року, визначені ООН, Стратегії екологічної безпеки та адаптації до змін клімату на період до 2030 року.

           Програма є комплексною системою завдань та способів їх виконання, що визначає цілі та стратегію розв’язання соціальних і економічних проблем відновлення, відбудови, розвитку громади, визначає комплекс конкретних, узгоджених заходів економічно-соціального, культурного і духовного розвитку громади, прогнозує динаміку основних показників.

          Підготовка проєкту Програми здійснювалася спільно з усіма виконавчими органами сільської ради, з урахуванням особливих умов і наслідків, спричинених повномасштабним російським вторгненням на територію України в цілому та завданих збитків і руйнувань внаслідок довготривалої окупації та активних військових дій на території Новоолександрівської сільської територіальної громади, наявних матеріально-технічних ресурсів та фінансових можливостей.

Програма залишається відкритою для доповнень та коригувань. Зміни та доповнення до Програми затверджуються розпорядженням начальника військової адміністрації за поданням відповідальних виконавців.

І. Аналіз стану справ в економічній  і соціальній сферах Новоолександрівської  сільської територіальної громади у 2022році  та визначення головних проблем.

 

Новоолександрівська сільська територіальна громада утворилась в результаті об’єднання 6 сільських рад з адміністративним центром у селі Новоолександрівка. Площа об’єднаної території 407,4км², чисельність населення станом на 24 лютого 2022 року складала 5947 чоловік. У зв’язку з тим, що вся територія громади  перебувала  в окупації  від самого початку повномасштабного вторгнення російської федерації, а після деокупації – перебуває  під численними обстрілами ворожими військами, більша частина мешканців  переїхала у  безпечні місця. Станом на кінець листопада 2022 року на території громади залишалися 1843 чоловік.

Адміністративним центром громади є село Новоолександрівка, розташоване на правому березі річки Дніпро, на відстані 61  км від районного  центру -  міста Берислав  та 136,8 км - від обласного центру міста Херсон. Село знаходиться за 2 км від автошляху Херсон-Нікополь.

В умовах воєнного часу виникли нові виклики перед Новоолександрівською сільською територіальною громадою. Виникла необхідність відновлення, покращення умов для активізації діяльності, поліпшення середовища для ведення ділової та економічної діяльності, покращення загальних макроекономічних показників та, як наслідок, забезпечення сталого соціально-економічного відновлення та розвитку Новоолександрівської сільської територіальної громади.

            На території громади найбільшу частку економіки представляє  сільське господарство, що є економічною основою розвитку громади. Основними напрямками розвитку аграрного комплексу було і є вирощування зернових і технічних культур.

 Найбільшими представниками аграрного сектору, що здійснюють свою діяльність на території громади є:

 • ПРАТ «Придніпровське»                           
 • ТОВ Рівненське ХПП Золота Балка                                                                     
 • СТОВ  Дніпро                                                                   
 • ТОВ «Агро Бриз 2015»                       
 • ФГ «Алмаз»                                       
 • СПП Степове                                                
 • СТОВ «ім Шевченка»   

Також на території  громади працюють Бериславське міжрайонне управ-ління водного господарства (Золотобалківська експлуатаційна дільниця), Гаврилівське  лісництво ДП "Великокопанівське ЛМГ.

Станом на 01 січня 2022 року на території Новоолександрівської сільської територіальної громади в усіх категоріях господарств налічувалося 383 голів великої рогатої худоби, 680 голів свиней, 5,2тис.голів птиці. Бджільництво  налічувало 403 бджолосімей.

Внаслідок військових дій, більша частина території громади є непридатною для проведення сільськогосподарських робіт.

Замінування територій, примусове вивезення техніки, зерна, значне руйнування виробничих споруд   та обладнання господарств, блокування експорту сільськогосподарської продукції, як наслідок – більшість сільгоспвиробників призупинили виробничу діяльність  на території громади.

Проте, вся територія громади вже деокупована, отже є можливість для подальшої роботи з відновлення та розвитку агропромислового комплексу задля забезпечення сільськогосподарською продукцією населення, а також збереження продовольчої безпеки.

З моменту повномасштабного вторгнення та внаслідок окупації сіл нашої громади, агропромислові виробники змушені були призупинити свою діяльність, а отже це суттєво негативно вплинуло на бюджет нашої громади.                      

 

Сфера підприємництва - важливий сектор розвитку економіки громади, яка складає не значний відсоток у загальному обсязі виробництва на території громади, але має потенціал зростання. Підприємці беруть на себе відповідальність та ризик ведення підприємницької діяльності, формують значну частину податкових надходжень до державного та місцевих бюджетів.

Протягом 2021 року обсяг податкових надходжень від усіх суб’єктів підприємництва громади складав  1 593,0 тис. грн.

В громаді у 2021 році здійснювали діяльність 80 суб’єктів  підприємництва, з них 3 підприємства закладів громадського харчування.

Протягом 2022 року кількість суб’єктів підприємництва суттєво зменшилась, станом на кінець року їх кількість складала 62.

 За 2022 рік податкових надходжень від підприємницької діяльності надійшло 686,9 тис. грн.

Досягнення позитивної динаміки в основних економічних сферах насамперед було пов’язано з поступовим зміцненням інвестиційної складової.

За результатами проведеного конкурсу в рамках Програми розвитку                   ООН(ПРООН)«Місцевий соціально-економічний розвиток» у 2021 році  Новоолександрівській територіальній громаді  надано підтримку  у реалізації проєкту на загальну суму 262,9 тис. грн (3 електровелосипеди для соціальних працівників, 1 мобільний кейс для надання адміністративних послуг, планшети для учнів, проектор і екран  для проведення уроків)

Негативними факторами, які впливають на сферу інвестиційної діяльності, є руйнація та втрата критичної інфраструктури, зниження рівня інвестиційної привабливості громади.

Сьогодні є потреба в залученні значних інвестицій та коштів міжнародних фінансових організацій для відновлення та подальшої відбудови населених пунктів громади.

 

До загального фонду бюджету Новоолександрівської сільської територіальної громади за січень – листопад  2022 року надійшло  доходів 28 249 446,75гривень (80,99%).

 Власних доходів надійшло  6 218 848,75 гривень, або  53,74% до плану звітного періоду  на 2022 рік (з урахуванням уточнень).

 

Фото без опису

Структура власних доходів у 2022 році суттєво не змінилась, але дуже зменшилась, основними бюджетоутворюючими податками є :

- Податок на доходи фізичних осіб – 4 717 950,73грн.

- Єдиний податок – 1 047 321,46грн.

- Земельний податок – 147 418,56грн.

- Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 50 640,70грн.

- Акцизний податок – 25 233,00грн.

- Рентна плата – 3 475,44грн.

- Адміністративні послуги, збори та інші надходження – 226 808,86грн.                                             

      

Фото без опису

Основною метою економічної і соціальної стабільності  сільської територіальної громади на 2023 рік є відновлення умов для повноцінного функціонування громади, забезпечення умов покращення добробуту і підвищення якості життя населення, відбудову та відновлення роботи закладів освіти та медицини, забезпечення соціальними гарантіями жителів громади. Головним завданням відновлення та розвитку громади на 2023 рік є  підвищення якості життя населення на базі інвестиційної складової, що є передумовою для розв’язання соціально-економічних проблем та позитивних зрушень в економіці.

Пріоритетними цілями місцевої бюджетної політики залишається забезпечення фінансової самостійності бюджету громади та збалансування показників бюджету з метою забезпечення своєчасного фінансування заробітної плати та інших соціальних виплат населенню.

 

II. Мета, завдання та заходи розвитку громади у 2023 році

 

 1. ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНИХ УМОВ ЖИТТЯ
  1. Освіта

Діяльність відділу освіти, культури,  молоді та спорту Новоолександрівської сільської ради спрямована на забезпечення розвитку освітньої галузі громади, виконання законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про дошкільну освіту» та інших нормативно-правових актів.

На території Новоолександрівської територіальної громади 6 закладів загальної середньої освіти, 3 заклади дошкільної освіти.

Через активні бойові дії та повну окупацію населених пунктів громади всі заклади дошкільної освіти та  Петропавлівська початкова школа перебувають на простої.

Мережа закладів освіти Новоолександрівської сільської ради затверджена розпорядженням сільського голови від 05.09.2022 року.

 У п’яти закладах освіти організоване дистанційне навчання у 48 класах для 696 дітей. Середня наповнюваність класів становить 14,5 учнів.

Дистанційну форму навчання організовують 78 педагогів, які в повній мірі забезпечені комп’ютерною технікою.

Внаслідок збройної агресії російської федерації постраждали всі заклади освіти громади:

-         Петропавлівська початкова школа на 100%

-         Біляївський ліцей на 70 %

-         Михайлівський ліцей на 40%

-         Гаврилівський ліцей на 50 %

-         Новоолександрівський ліцей 80 %

-         Золотобалківський ліцей на 80 %

Дирекцією закладів вживаються заходи щодо збереження майна. Проведено прибирання приміщень та прилеглих територій, частину вікон забито фанерою            та плівкою, уціліле майно перенесено в безпечні місця.

Новоолександрівська територіальна громада співпрацює з міжнародними волонтерськими та громадськими організаціями, благодійними фондами з метою надання ремонтних комплектів, будівельних матеріалів, поліетиленової плівки, шиферу.

У межах ініціативи The Global Business Coalition fo rEducation (GBCEducation),  яка реалізується спільно з компаніями HP Inc. і Microsoft для педагогічних працівників закладів освіти, які здійснюють дистанційне навчання надано 23 ноутбуки та 35 хромбуків.

 

Основні завдання:

-    відновлення та модернізація закладів освіти Новоолександрівської сільської ради;

          - виготовлення проектно-кошторисної документації проведення робіт                     по реконструкції та капітальному ремонту пошкоджених будівель;

             - проведення робіт по  реконструкції та капітальному ремонту пошкоджених будівель;

          - придбання шкільних автобусів для Біляївського та Новоолександрівського ліцеїв Новоолександрівської сільської ради;

          - створення умов для дітей, які потребують здобуття дошкільної освіти;

          - формування оптимальної мережі закладів загальної середньої освіти;

          - розбудова нового освітнього середовища в рамках реалізації реформи “Нова українська школа”;

          - створення та модернізація закладів позашкільної освіти у сільській місцевості;

  - покращення матеріально-технічної бази.

 

          Очікувані результати:

          - питома вага випускників, які за результатами зовнішнього незалежного оцінювання вступили до вищих закладів освіти;

          - забезпечення засобами навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи, Нової української школи відповідно до вимог законодавства;

          - підвищення кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

 

  1. Охорона здоров’я

          Стан і тенденції розвитку у 2022 році

До складу медичної інфраструктури Новоолександрівської СТГ входять дві лікарські амбулаторії (ЛА) та шість фельдшерсько-акушерських пункти (ФАП), які підпорядковані Нововоронцовському КНП ЦПМСД  Нововоронцовської селищної територіальної громади.

 Екстрена медична допомога населенню громади надається Бериславською станцією, Нововоронцовською підстанцією екстреної (швидкої) медичної допомоги комунального некомерційного підприємства «Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Херсонської обласної ради.

Здійснюють виїзди до населених пунктів медичні працівники міжнародної гуманітарної організації «Лікарі без кордонів».

Внаслідок бойових дій заклади охорони здоров’я громади зазнали пошкоджень різного ступеню, від масштабних руйнувань до часткового пошкодження.

Для забезпечення максимального збереження приміщень і майна керівниками  медичних комунальних закладів та представниками громад проведено попередній огляд будівель комунальної форми власності з метою з’ясування ступеня наявних пошкоджень. Визначено в розрізі закладів та узагальнено потребу у будівельних матеріалах в обсягах необхідних для збереження майна.

 Усі будівлі медичних закладів частково пошкоджено. Зруйновано дахи медичних закладів від 30 до 80 відсотків,  пошкоджено вікна, двері, системи комунікації.

Слід зазначити, що тривалі воєнні дії також обумовили значні незворотні демографічні втрати, які відображені в погіршенні кількісних, і особливо якісних показників здоров’я населення.

Таким чином першочерговим завданням є відновлення медичної інфраструктури, забезпечення дотримання норм профілактики та лікування, вирішення проблеми з медичними кадрами та поновлення логістичних зв’язків щодо вчасного та повного забезпечення населення засобами медичного призначення.

 

Основні заходи та завдання:

- проведення обстеження споруд закладів охорони здоров’я громади                         з метою прийняття рішення про можливість подальшої експлуатації та розроблення заходів із відновлення;

- поточний та капітальний ремонт будівель медичних закладів;

- підключення швидкісного інтернету у будівлях медичних закладів;

-доукомплектування та оновлення медичного обладнання, комп’ютерів,  принтерів, меблів та засобів для надання медичних послуг;

- залучення  сімейного лікаря для роботи у Гаврилівській ЛА, створення  робочого місця для сімейного лікаря: придбання комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, приведення умов праці до норм ліцензування НСЗУ;

- створення мотивуючих умов для  роботи та проживання сімейного лікаря (забезпечення житлом, відповідна оплата праці);

- придбання легкового автомобіля для виїзду сімейного лікаря у віддалені села.

          Очікувані результати:

- підвищення якості та доступності медичних послуг для сільського населення;

- забезпечення своєчасного прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги до місця події ( 20 хв. – у сільській місцевості);

- зниження показника смертності населення;

          - зменшення термінів обстеження пацієнтів та встановлення діагнозу;

- раннє виявлення захворювань та своєчасне призначення лікування.

 

1.3. Підтримка сім’ї, дітей та молоді

          Головна мета: зміцнення соціального статусу молоді в структурах суспільства, які оновлюються або кардинально змінюються, посилення правової, економічної й соціальної захищеності молодого покоління.

 

Основні заходи та завдання: сприяння розвитку доступної молодіжної інфраструктури, а саме створення молодіжної ради громади для навчання, самореалізації й змістовного дозвілля молоді.

 

Критерії досягнення: проведення тренінгів та семінарів для молоді громади; соціальних послуг з навчання, духовного й фізичного розвитку, охорони здоров’я, професійної підготовки й працевлаштування; залучення молодих громадян                         до особистої участі у формуванні й реалізації програм, що стосуються молоді, суспільства та держави.

 

1.4. Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Головна мета: охоплення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновленням та сімейними формами виховання: опіка (піклування).

       Станом  на  01  лютого  2022  року  на   первинному  обліку  Служби   у справах  дітей перебуває  23  дитини  (діти-сироти та  діти, позбавлені  батьківського піклування,  діти ,  які  перебувають у  складних життєвих обставинах).

     Всього  чисельність  дитячого  населення  по  громаді складала  666  дітей.

Основні заходи та завдання:

     - координація діяльності державних органів, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації їх роботи щодо запобігання дитячої бездоглядності;

- продовження інформаційної та агітаційної кампанії стосовно розвитку сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; оптимізація роботи з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах;

- забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми;

- здійснення контролю за утриманням дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у створених прийомних сім’ях;

- оптимізація процедури встановлення статусу дітей-сиріт та  дітей, позбавлених батьківського піклування;

- захист житлових і майнових прав дітей;

- здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї, передусім, жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення;

- попередження негативних проявів серед дітей та підлітків, зниження рівня правопорушень серед неповнолітніх;

- забезпечення додержання вимог законодавства щодо надання статусу дітям, які постраждали внаслідок військових дій та збройних конфліктів;

- здійснення захисту прав та інтересів постраждалої дитини, дитини-кривдника, у тому числі шляхом звернення до суду, представництва прав та інтересів дитини у суді при розгляді питань, пов’язаних із здійсненням актів домашнього насильства, зокрема про видачу обмежувального припису;

-здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей незалежно від форм власності, які функціонують на території  Новоолександрівської територіальної  громади.

         Затверджено  План  розвитку  системи  надання  соціальних  послуг  для дітей  і  сімей  з дітьми на  2021 - 2026  роки Новоолександрівської територіальної  громади, рішенням VІ сесії  сільської  ради восьмого  скликання  від 23  квітня  2021  року  за  №123 «Про    план  розвитку системи  надання  соціальних  послуг  для  дітей  і  сімей  з дітьми  на  2021 — 2026  роки  Новоолександрівської  територіальної  громади».

      Створено та працює  Комісія  з  питань  захисту  прав  дитини, створено  Координаційну  раду  з питань  гендерної  рівності,  запобігання  та  протидії  домашньому  насильству  за  ознакою  статі, протидії  торгівлі  людьми. 

Очікувані результати:

- збільшення кількості дітей, які отримують послугу з патронату на період подолання ними, їх батьками або іншими законними представниками, складних життєвих обставин;

- реалізація державної політики з питань соціального захисту дітей, захисту житлових і майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 

1.5. Культура

Головна мета: збереження та розвиток культурного потенціалу громади, поліпшення обслуговування населення, просування культурних можливостей.

Основні заходи та завдання:

-збереження культурно-історичних цінностей, накопичення та поширення знань через вивчення і демонстрацію пам’яток матеріальної культури.

         -проведення робіт по відновленню, поточному та капітальному ремонту Будинків культури;

 • прийняття місцевих програм для розвитку культурних традицій;
 • забезпечення доступності закладів культури для всіх верств населення;

- осучаснення бібліотек, застосування новітніх цифрових інформаційних технологій;

- проведення різноманітних пізнавальних, комунікаційних, інформативних та інших заходів задля заохочення населення громади до культурного розвитку.

          Очікувані результати:

 • покращення основних планових кількісних показників діяльності закладів галузі культури (учасники творчих колективів, учасники заходів, проведення заходів, відвідувачі закладів тощо);

- забезпечення бібліотек максимальним об’ємом інформації з вільним і рівним доступом до неї;

 • створення комфортного інтелектуального середовища та виховання нового покоління читачів.

1.6. Фізичне виховання та спорт

Головна мета: створення умов для занять фізичною культурою і спортом населення громади, вдалі виступи спортсменів на  змаганнях, підвищення результатів спорту.

Основні заходи та завдання:

- збільшення чисельності населення, яке займається всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної направленості;

- залучення широких верств населення до систематичних занять фізичною культурою та масовим спортом за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення;

- збереження наявної з подальшим удосконаленням матеріально-спортивної бази за місцем проживання та ефективне її використання.

Очікувані результати:

- збереження та розвиток спортивної інфраструктури у всіх населених пунктах громади;

- збільшення чисельності населення, яке охоплено всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи.

 

1.7. Соціальний захист населення

Основні завдання:

- поліпшення соціально-побутових умов малозабезпечених верств населення, ветеранів, осіб з інвалідністю;

- охоплення соціальною підтримкою постраждалих осіб від наслідків проведення бойових дій, малозабезпечених незаможних верств населення, в тому числі внутрішньо переміщених осіб (ВПО), при раціональному використанні бюджетних коштів;

- наближення та розширення переліку соціальних послуг мешканцям громади за місцем проживання;

Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:

- поліпшення соціально-побутових умов малозабезпечених верств населення, ветеранів:

- надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення                   та ветеранам війни;

- відновлення функціонування комунальної установи «Територіальний центр соціальної допомоги», який надає соціальні послуги громадянам похилого віку стаціонарно та громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання;            

- забезпечення виявлення та надання соціальних послуг вразливим верствам населення.

Очікувані результати:

 - дотримання Державних стандартів при наданні соціальних послуг усіма діючими комунальними закладами, які здійснюють надання соціальних послуг  мешканцям громади;

            - відновлення роботи відділу соціального захисту у повному обсязі  та комунального закладу, який забезпечує надання соціальних послуг усім верствам населення, які їх потребують;

          - надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення, які потрапили у складні життєві обставини, тяжко хворим;

          - виплата одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Другої світової війни;

 - охоплення соціальними послугами не менше 95,0 відсотка громадян.

 

1.8. Надання адміністративних послуг

ЦНАП - це постійно діючий робочий орган, в якому надаються адміністративні послуги через адміністраторів, в тому числі на віддалених робочих місцях, шляхом їх взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

Головна мета: створення зручних і доступних умов для отримання громадянами – фізичними та юридичними особами, адміністративних послуг, забезпечення доступності та покращення якості надання адміністративних послуг.

Основні заходи та завдання:

- відновлення, реконструкція, поточний або капітальний ремонт приміщень ЦНАПу та приміщень  віддалених робочих місць адміністраторів;

- забезпечення комп’ютерним, офісним обладнанням, доступом до мережі інтернет, меблями та іншими засобами для роботи ЦНАПу, в тому числі віддалених робочих місць адміністраторів;

- розширення спектру найзатребуваніших серед населення послуг у ЦНАПі,            у тому числі з питань державної реєстрації актів цивільного стану, реєстрації речових прав на нерухоме майно, надання витягів з Державного земельного кадастру, соціальних та пенсійних послуг тощо;

- створення належної системи інформування громади про адміністративні послуги та роботу ЦНАПу;

- проведення інформаційних кампаній  для популяризації діяльності ЦНАПу та пропагування користування електронними сервісами серед населення.

Очікувані результати:

- забезпечення доступності широкого спектру адміністративних, соціальних послуг для мешканців громади за місцем проживання;

- збільшення частки адміністративних послуг, доступних в електронному вигляді.

          1.9. Зайнятість населення та ринок праці

Головна мета: здійснення заходів щодо регулювання процесів на ринку праці та сприяння продуктивній зайнятості населення, забезпечення надання якісних послуг з працевлаштування незайнятому населенню та безробітним, забезпечення індивідуального підходу у вирішенні проблем безробітних та роботодавців.

Основні заходи та завдання:

- сприяння розширенню сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць;

- підвищенню конкурентоспроможності населення на ринку праці;

- забезпечення потреби роботодавців у кваліфікованих кадрах.

Очікувані результати:

- забезпечення тимчасовою зайнятістю шляхом залучення до участі в оплачуваних громадських роботах;

- працевлаштування за сприянням державної служби зайнятості;

- охоплення професійною підготовкою.

 

1.10. Відновлення та забезпечення функціонування інфраструктури

          1.10.1. Дорожньо-транспортний комплекс

Основні завдання:

- здійснення оцінки стану дорожньої мережі громади та її відновлення;

- відновлення та розвиток автобусних перевезень.

Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:

- передбачення у місцевому бюджеті коштів на організацію та забезпечення пасажирських перевезень (не регулярні).

- обстеження та ремонт автомобільних доріг  на території громади;

- визначення кількісних та вартісних показників щодо проведення необхідних ремонтних робіт.

          Очікувані результати:

- обстеження автомобільних доріг  на території громади;

- забезпечення територіальної громади  автобусним сполученням.

1.10.2. Розвиток будівництва та забезпечення житлом населення

          Одним з пріоритетних напрямів діяльності територіальної громади у галузі будівництва була організація реалізації заходів регіональної  програми індивідуального житлового будівництва на селі і покращення житлових умов сільського населення «Власний дім».

 

 

Основні завдання:

- покращення житлових і соціально-побутових умов населення, розв’язання             їх житлової проблеми;

- забезпечення умов для розвитку населених пунктів громади.

Очікувані результати:

- покращення житлово-побутових умов населення.

1.10.3. Житлово-комунальне господарство та комунальна інфраструктура

Централізованим водопостачанням забезпечені всі села територіальної громади. Протяжність водопровідних мереж по громаді становить 100,3  км. Жителі  сіл Гаврилівка,  Михайлівка, Золота Балка мають технічну воду для поливу присадибних ділянок. В селах  громади працює 6 комунальних підприємств,  які здійснюють діяльність у сферах водопостачання та благоустрою. В населених пунктах є 22 артезіанські свердловини, з яких 12 працюючих. Комунальні підприємства  сіл Новоолександрівка, Михайлівка, Золота  Балка  мають екскаватори, що дає можливість надавати тракторні  послуги населенню, в тому числі ритуальні.

  Вуличне освітлення  є у 4 селах громади: Новоолександрівка, Михайлівка, Петропавлівка, Червоне.

Основні завдання:

- відновлення об’єктів комунальної інфраструктури;

- надання якісних житлово-комунальних послуг;

- забезпечення відновлення централізованого водопостачання в населених пунктах району;

- забезпечення відновлення, реконструкція систем вуличного освітлення у всіх селах громади.

Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:

- інвентаризація та моніторинг технічного, матеріального стану водопровідних мереж, мереж вуличного освітлення, наявної матеріальної бази комунальних підприємств та її стану;

- розробка та виготовлення оновленої містобудівної документації населених пунктів громади;

-виготовлення проєктно – кошторисної  документації на капітальні та поточні ремонти об’єктів комунальної власності (водопровідні мережі, дорожнє господарство, будівлі, зовнішнє освітлення населених пунктів);

-виготовлення документації на полігони ТПВ ( твердих побутових відходів).

-максимально обмежити рух великовагового транспорту по автошляхах населених пунктів громади;

-проведення  робіт  щодо сучасного технічного оснащення  житлово – комунального господарства Новоолександрівської сільської ради з метою оптимізації тарифів на комунальні послуги.

- проведення поточних ремонтів водогонів;

-розвиток житлово-комунального господарства,  розширення  надання побутових послуг  населенню;

-утримання територій населених пунктів (стадіони, кладовища,  парки та ін.) в належному санітарному стані;

-проведення поточних ремонтів  пам’ятників, меморіальних комплексів, паркових зон;

-технічне переоснащення житлово-комунального господарства;

- проведення робіт з ремонту, реконструкції, будівництва на мережах                       та спорудах водопостачання та водовідведення у всіх населених пунктах громади;

- покращення рівня платежів населення та зниження заборгованості                        за житлово-комунальні послуги. Проведення моніторингу платежів населення                    за спожиті житлово-комунальні послуги.

- проведення заходів  спрямованих на зменшення енергетичної складової у тарифах на водопостачання;

- придбання, ремонт  насосів, водопровідних труб, запірної арматури, систем водоочистки, автоматики для керування роботою водопровідних мереж населених пунктів;

- придбання комунальної техніки, яка необхідна для виконання ремонтних робіт на лініях  водогонів, робіт з благоустрою населених пунктів, ритуальних послуг населенню.

Очікувані результати:

- відновлення, покращення якості послуг централізованого питного водопостачання для мешканців громади;

- виконання робіт з відновлення, реконструкції, капітального ремонту водопровідних мереж, артезіанських свердловин;

- збільшення рівня оплати населенням житлово-комунальних послуг;

- відновлення та покращення благоустрою, екологічної ситуації, комфортності життя мешканців громади.

 

2.ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ ГРОМАДИ

          2.1. Сільськогосподарське виробництво.

Основні завдання:

- відновлення та збільшення придатних до використання площ сільськогосподарських угідь на яких можливо проводити польові роботи;

- збільшення чисельності поголів’я сільськогосподарських тварин                      та виробництва тваринницької продукції за рахунок відновлення матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств

Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:

          - проведення моніторингу матеріально-технічного стану сільськогосподарських підприємств усіх форм власності;

- нарощування обсягів виробництва рослинницької продукції;

- проведення обстеження та розмінування сільськогосподарських угідь;

-сприяння сільськогосподарським товаровиробникам у вирішенні питань з відновлення, реконструкції, розширення і модернізації їх інженерної інфраструктури з метою розширення площ посіву зернових та овоче-баштанних культур на поливних землях.

Очікувані результати:

- доведення валового виробництва сільськогосподарської продукції до рівня 2021 року за рахунок відновлення виробництва продукції рослинництва                                та тваринництва;

- доведення посівних площ до рівня 2021 року.

 

 

2.2. Промисловий комплекс

Промисловий комплекс у громаді представлений 2 підприємствами, які виробляють олію, борошно пшеничне, хліб.

Перспектива розвитку промислового виробництва громади у 2023 році прямо залежатиме від закінчення бойових дій в нашій країні.

Головна мета: підтримка інтересів національного товаровиробника                        і підвищення конкурентоспроможності продукції промислових підприємств.

Основні заходи та завдання:

- зростання обсягів виробництва шляхом відновлення, модернізації                          та реконструкції діючого виробництва;

          -  формування ефективного інвестиційного клімату;

- проведення інформаційних та організаційних заходів із залучення до участі в урядових програмах  діючих підприємств та заохочення громадян до створення нових переробних підприємств.

Очікувані результати:

            - досягнення темпу росту виробництва промислової продукції.

          2.3. Створення умов для розвитку малого та середнього підприємництва. Регуляторна політика

Основні завдання:

- сприяння відновленню діяльності малих та середніх підприємств громади          у післявоєнний час;

- створення умов для ведення бізнесу;

- інформування суб’єктів малого і середнього підприємництва про механізми залучення проєктів міжнародної технічної допомоги, грантів;

- надання суб’єктам малого і середнього підприємництва інформаційно-консультаційної підтримки.

Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:

- сприяння відновленню підприємств малого та середнього бізнесу                      на території  громади;

- сприяння розширенню доступу бізнесу до державного фінансування постраждалому і зруйнованому бізнесу, сприяння в отриманні коштів міжнародної технічної допомоги, грантів тощо;

Очікувані результати:

- відновлення діяльності малого та середнього бізнесу;

- підвищення рівня фінансової підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва;

- збільшення кількості самозайнятих осіб, створення додаткових робочих місць;

-збільшення надходжень до бюджету громади за рахунок податків від підприємницької діяльності.

          2.4.Інвестиційна діяльність. Створення умов для інвестиційної привабливості та зовнішньоекономічна політика

Головна мета: збільшення обсягу залучених інвестицій у розвиток економіки для активізації економічної діяльності та підвищення рівня конкурентоспроможності громади.

          Основні заходи та завдання:

 • реалізація інвестиційних проектів та впровадження ефективної системи супроводу інвестиційних проектів на усіх етапах;
 • стимулювання розвитку нових видів підприємницької діяльності;
 • формування та підтримка сталого позитивного іміджу сільської територіальної громади  з перспективою для  інвестування;
 • підвищення інституційної спроможності громади, громадських об’єднань щодо залучення міжнародної технічної допомоги;
 • будівництво та реконструкція об’єктів соціальної сфери                                         і життєзабезпечення;
 • удосконалення діяльності та матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я.

 

Очікувані результати:

 • сформований реєстр інвестиційно-привабливих об’єктів громади                                     для відновлення;
 • зростання обсягу капітальних інвестицій.

2.5. Туристична діяльність

Головна мета: створення сприятливих умов для розвитку внутрішнього туризму, що стане вагомим чинником формування привабливого інвестиційного клімату для розвитку туристичної галузі, прискорення економічного зростання, підвищення якості життя населення, підтримки зайнятості.

Основні заходи та завдання:

- створення туристичної інфраструктури;

- раціональне використання туристично-рекреаційного потенціалу району;

- інформаційне забезпечення діяльності у галузі туризму шляхом поширення інформації про туристичні можливості громади через мережу інтернет та виготовлення рекламної продукції.

 

         Очікувані результати:

          -започаткування та розвиток туристичного бізнесу, формування туристичного іміджу громади, як регіону сучасної індустрії гостинності та відпочинку на півдні України.

2.6. Споживчий ринок, торгівля

Основні заходи та завдання:

- сприяння відновленню діяльності торговельної мережі громади у післявоєнний час;

- відновлення порушених цілісних ланцюгів постачання продукції, зокрема сільського господарства;

- підтримка місцевих товаровиробників, збільшення їх частки у товарному асортименті на регіональному споживчому ринку;

- сприяння поширенню та популяризації використання цифрових технологій для забезпечення можливостей покупок он-лайн;

- здійснення заходів з відновлення логістичних шляхів.

Очікувані результати:

- відновлення торговельної діяльності підприємств;

- забезпечення збалансованості пропозиції товарів та попиту населення на них;

- зростання обороту роздрібної торгівлі.

 

 1. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. ЕНЕРГЕТИЧНА ТА ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА, ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ

          3.1. Екологічна безпека

Проблема вивозу та захоронення побутових відходів в громаді є актуальною для розв’язання санітарно-гігієнічних та екологічних проблем населених пунктів на території громади.

Відсутність  правовстановлюючих документів на виділені земельні ділянки під полігони для розміщення побутових відходів та їх паспортизацію, відсутність спеціалізованої техніки для збору  та вивозу сміття, відсутність культури поводження з побутовими відходами, що  призводить до виникнення несанкціонованих сміттєзвалищ на берегах відкритих водойм, на землях сільськогосподарського призначення, на узбіччях автомобільних доріг, лісосмугах, ярах, що забруднює навколишнє природне середовище. Поглибилась проблема також внаслідок воєнних дій на території громади, ями від вирв після вибухів внаслідок ворожих артобстрілів, уламки боєприпасів, замінування територій, завдали значної шкоди екологічному стану території громади  

Аналіз стану навколишнього природного середовища території громади свідчить про необхідність вжиття  дійових заходів спрямованих на організацію роботи із санітарної очистки територій відповідно до вимог природоохоронного законодавства.

З метою поліпшення на території громади стану навколишнього природного середовища, захисту життя і здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням довкілля, воєнними діями, затверджено Програму  охорони навколишнього природного середовища Новоолександрівської сільської ради на 2021-2023 роки.

Основні заходи та завдання:

- покращення роботи зі збирання та утилізації твердих побутових відходів, відходів утворених внаслідок бойових дій;

Очікувані результати:

- забезпечення екологічної безпеки, покращення умов проживання для мешканців громади .

Основні заходи та завдання:

-  придбання спецтехніки для збирання та вивезення  твердих побутових відходів, будівельного сміття,

- покращення роботи з утилізації твердих побутових відходів, відходів утворених внаслідок бойових дій;

- посилення інституційної спроможності комунальних підприємств, які займаються збором, вивезенням, утилізацією сміття.

 

  1. Паливно-енергетичний комплекс та енергозбереження

Основні завдання:

- впровадити в громаді, особливо в бюджетній і комунальних сферах, системи підходу до реалізації політики підвищення енергоефективності;

- розширення сфери впровадження альтернативних видів палива.

Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:

- проведення робіт з термосанації та термомодернізації закладів соціально-бюджетної сфери (теплоізоляція зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів, замін вікон та дверей, проведення робіт з реконструкції, технічного переоснащення, дообладнання, заміни, встановлення нових котлів);

- розробити заходи з енергетичного менеджменту у громаді та запроваджувати їх протягом 2023 року та наступних років.

Очікувані результати:

зменшення втрат при споживанні енергетичних ресурсів в будинках. Підвищений рейтинг енергоефективності будівель.

          3.3.Збереження та розвиток територій природно-заповідного фонду

Основні завдання:

- організація заходів з розмінування територій та об’єктів природно-заповідного фонду громади.

Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:

- проведення робіт з очищення територій та об’єктів природно-заповідного фонду від вибухонебезпечних предметів.

Очікувані результати:

- очищення територій та об’єктів природно-заповідного фонду                                від вибухонебезпечних предметів, продовження роботи з відновлення об’єктів природно-заповідного фонду громади.

          3.4.Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

          Основні завдання:

- забезпечення контролю за станом готовності захисних споруд цивільного захисту та ведення їх обліку, проведення реконструкції та доукомплектування;

- утворення та облаштування в кожному населеному пункті територіальної громади «Пунктів незламності»;

- створення оперативного матеріального резерву для забезпечення  запобігання, попередження та ліквідації наслідків надзвичайних подій,  ситуацій та пожеж, придбання захисного спорядження, аварійно-рятувального та іншого обладнання для запобігання, попередження та ліквідації наслідків надзвичайних подій та ситуацій, та пожеж.

Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:

- реконструкція, ремонт, обладнання захисних споруд цивільного захисту;

- обладнання, доукомплектування «Пунктів незламності» в усіх населених пунктах громади;

- закупівля товарів для створення матеріального резерву: будівельних матеріалів та конструкційних матеріалів, автономних джерел живлення, засобів зв’язку, продуктів харчування для населення, медикаментів, паливо-мастильних матеріалів, питної води, засобів гігієни, паливної деревини, вугілля, паливних брикетів, пелетів та інших товарів першої необхідності для потреб цивільного населення

Очікувані результати:

- надання допомоги населенню в умовах критичних проблем з енергетикою                та опаленням, можливість надавати наступні послуги:

- обігрів;

- мобільний звязок;

- доступ до інтернету та ТБ;

- живлення для мобільних пристроїв;

- приготування теплих напоїв та їжі;

- надання першої медичної допомоги;

- укриття;

- зниження рівня постраждалих та матеріальних збитків, зменшення ризику виникнення пожеж.

 

 1. ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
  1. Регіональна політика. Розвиток  населених пунктів громади

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”                      та розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року №726-р               «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Херсонської області»  було утворено Новоолександрівську сільську територіальну громаду.

Основні завдання:

сприяння відновленню ефективної діяльності органів місцевого самоврядування територіальних громад.

Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:

відновлення у повному обсязі, підвищення рівня компетентності у здійсненні органом місцевого самоврядування, військовою адміністрацією  своїх функцій;

- участь органу місцевого самоврядування, військової адміністрації в державних програмах, програмах міжнародної технічної допомоги;

- підвищення управлінської та кадрової спроможності органу місцевого самоврядування, військової адміністрації.

Очікувані результати:

- відновлення діяльності та функцій органів державної влади та місцевого самоврядування на території громади, сприяння їх розвитку в умовах воєнного стану та у разі його скасування.

 

  1.  Наповнення бюджету, оптимізація і контроль бюджетних витрат

              До загального фонду бюджету Новоолександрівської сільської територіальної громади за січень – листопад  2022 року надійшло  доходів 28 249 446,75гривень (80,99%).

              Власних доходів надійшло  6 218 848,75 гривень, або  53,74% до плану звітного періоду  на 2022 рік (з урахуванням уточнень).

Порівняно з  відповідним періодом минулого року власних доходів отримано менше на 12 634 076,0гривень.

Прогноз доходів бюджету Новоолександрівської сільської                   територіальної громади   на 2023 рік

Код

Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

усього

у тому числі бюджет розвитку

 
 

1

2

3

4

5

6

 

10000000

Податкові надходження  

9 357 000,00

9 357 000,00

0,00

0,00

 

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості  

7 950 000,00

7 950 000,00

0,00

0,00

 

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

7 950 000,00

7 950 000,00

0,00

0,00

 

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

7 500 000,00

7 500 000,00

0,00

0,00

 

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

450 000,00

450 000,00

0,00

0,00

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги  

28 000,00

28 000,00

0,00

0,00

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 

28 000,00

28 000,00

0,00

0,00

 

14040200

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)

28 000,00

28 000,00

0,00

0,00

 

18000000

Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України

1 379 000,00

1 379 000,00

0,00

0,00

 

18010000

Податок на майно 

79 000,00

79 000,00

0,00

0,00

 

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

 

18010500

Земельний податок з юридичних осіб 

19 000,00

19 000,00

0,00

0,00

 

18010600

Орендна плата з юридичних осіб 

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

 

18050000

Єдиний податок  

1 300 000,00

1 300 000,00

0,00

0,00

 

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб 

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

 

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб 

700 000,00

700 000,00

0,00

0,00

 

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків` 

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

 

20000000

Неподаткові надходження  

331 400,00

151 400,00

180 000,00

0,00

 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 

151 400,00

151 400,00

0,00

0,00

 

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

145 400,00

145 400,00

0,00

0,00

 

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

14 800,00

14 800,00

0,00

0,00

 

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 

130 600,00

130 600,00

0,00

0,00

 

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном  

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

 

22080400

Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

 

25000000

Власні надходження бюджетних установ  

180 000,00

0,00

180 000,00

0,00

 

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 

180 000,00

0,00

180 000,00

0,00

 

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 

170 000,00

0,00

170 000,00

0,00

 

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

 

 

Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)

9 688 400,00

9 508 400,00

180 000,00

0,00

 

40000000

Офіційні трансферти  

41 141 600,00

41 141 600,00

0,00

0,00

 

41000000

Від органів державного управління  

41 141 600,00

41 141 600,00

0,00

0,00

 

41020000

Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам

16 770 100,00

16 770 100,00

0,00

0,00

 

41020100

Базова дотація 

16 770 100,00

16 770 100,00

0,00

0,00

 

41030000

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

23 669 000,00

23 669 000,00

0,00

0,00

 

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

23 669 000,00

23 669 000,00

0,00

0,00

 

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

702 500,00

702 500,00

0,00

0,00

 

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

702 500,00

702 500,00

0,00

0,00

 

X

Разом доходів

50 830 000,00

50 650 000,00

180 000,00

0,00

 

 

Основні заходи та завдання:

 • забезпечення ефективної взаємодії фінансового відділу громади                            з територіальними органами міністерств, податкової інспекції, платниками податків – юридичними та фізичними особами та інших органів виконавчої влади щодо наповнення бюджету громади відповідно до показників економічного розвитку території;
 • раціональне, ефективне та економічно обґрунтоване витрачання бюджетних коштів з бюджету територіальної громади. Посилення контролю за дотриманням вимог законодавчих і нормативних актів;

           -забезпечити ефективний та обґрунтований підхід до розподілу вільних залишків коштів;

           -здійснювати управління бюджетними коштами в межах встановлених бюджетних повноважень;

 • забезпечення підвищення якості та ефективної діяльності закладів освіти, охорони здоров’я, культури, комунальних підприємств та інших галузей бюджетної сфери.

 

Очікувані результати:

 • забезпечення виконання затверджених планових показників по доходах                                бюджету громади;
 • забезпечення темпу зростання доходів місцевих бюджету територіальної громади до показників попереднього року;

- підвищення контролю цільового використання бюджетних коштів, зокрема його ефективного використання з визначенням першочергової необхідності щодо потреби;

-підвищення прозорості та ефективності використання фінансових ресурсів.

 

 

Показники

2021

Факт, тис. грн

2022

Очікуване,

 тис. грн

2023

Прогноз, тис. грн

Доходи загального фонду (без трансфертів) 

20 787,4

8870,0

9 508,4

Офіційні трансферти загального фонду

26 269,0

26980,0

41 958,6

Всього загальний фонд

47 056,4

35 850,0

51467,0

Доходи спеціального фонду ( без трансфертів)

 

683,3

 

857,5

180,0

Разом доходів

 

47 739,7

 

36 707,5

 

51 827,0

 

 

4.3.Підвищення обороноздатності громади.

Підтримка армії та захист військовослужбовців

 

Основні заходи та завдання:

- матеріально-технічне забезпечення заходів територіальної оборони району;

- здійснення заходів щодо розміщення підрозділів Збройних Сил України на території громади;

Очікувані результати:

- надання допомоги у забезпеченні побутових умов підрозділам Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України,                 які дислокуються на території громади;

- покращення стану військово-патріотичного виховання дітей, підлітків                    та молоді.

4.4.Створення умов для розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства

          Основні заходи та завдання:

          - сприяння розбудові цифрової телекомунікаційної  інфраструктури громади;

          - підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості;

          - формування та розвиток цифрових навичок і  компетентностей громадян, що сприятиме розвитку цифрової економіки та суспільства, а також розвитку електронної демократії та людського капіталу.

         

Очікувані результати:

          - збільшення території громади, на якій відновлено, встановлено доступ до швидкісного широкосмугового інтернету;

          - відновлення, удосконалення функціональності цифрових інформаційних інструментів громади – веб-сайту, інтернет спільнот у соціальних мережах;

- залучення громадськості до участі у вирішенні кадрових і соціально-економічних питань громади.

 

III. Джерела фінансування програми соціально-економічного                         та культурного розвитку Бериславського району на 2023 рік

Виконання та фінансування заходів Програми здійснюється в рамках місцевих сільських, регіональних програм за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, власних коштів підприємств і організацій, коштів інвесторів, грантових коштів та інших джерел, не заборонених законодавством

 

 

ІV. Організація виконання Програми.

Пріоритетні заходи виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Новоолександрівської сільської територіальної громади на 2023 рік окремо додається як складова Програми.

Забезпечення виконання завдань Програми передбачається шляхом поетапного та якісного виконання пріоритетних завдань та заходів виконавцями.

 

V. Контроль за ходом реалізації Програми

Новоолександрівська сільська територіальна громада визначає першочерговість виконання заходів з урахуванням пріоритетних напрямків Програми і наявності фінансових та інших ресурсів.

Основні показники та окремі заходи Програми можуть коригуватися з урахуванням соціально-економічної ситуації в громаді з відповідним погодженням, у встановленому порядку, начальником сільської військової адміністрації, виконавчим комітетом сільської ради, громадськістю.

Механізм реалізації заходів та контроль за виконанням Програми передбачає:

- постійний моніторинг виконання основних показників та заходів Програми. Результати моніторингу оприлюднюються шляхом розміщення їх на офіційній веб сайті Новоолександрівської сільської територіальної       громади https://novoolexandrivska-gromada.gov.ua/ , на сторінках спільнот громади в соціальних мережах;

- щоквартальний розгляд питання про хід виконання Програми на засіданнях  нарад військової адміністрації та  виконавчого комітету Новоолександрівської сільської ради;

- підготовку розпорядчих документів Новоолександрівської сільської військової адміністрації з питань виконання Програми;

- відповідальність виконавців, що беруть участь у реалізації заходів Програми. Новоолександрівська сільська рада, структурні підрозділи та комунальні заклади, відділи за підсумками 2023 року надають звіт про  виконання та ефективність реалізації заходів Програми.

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Новоолександрівської

сільської військової адміністрації                                         Олександр  ЛЕВЕЧКО

 

                             

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                        Додаток  1

                                                                                                            до програми соціально-економічного та

                                                                                                                    культурного розвитку  Новоолександрівської

                                                                                                                    сільської територіальної громади на 2023 рік                                                            

                                                                                    

 

Перелік інвестиційних проєктів, що пропонуються до реалізації у 2023 році

 

з/п

 

Проекти розвитку, спрямовані

на відновлення 

 

 

Загальна кошторисна (розрахункова) вартість

 (тис. грн)

Джерела фінансування

 

Державний бюджет

(тис. грн)

 

Місцевий бюджет (тис. грн)

 

Інші джерела (тис. грн)

1

2

3

 

4

5

 

1

Капітальний ремонт будівлі ФАПу   з комплексу будівель Михайлівського фельдшерсько-акушерського пункту за

адресою: Херсонська обл., Нововоронцовський район,с.Михайлівка, вул.Леонтіївська,25

 

1527,59

 

 

 

 

2

Розробка проектно-кошторисної документації на поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0221401 Золота Балка-/Т-04-03 на ділянці км 0+000 – км 5+000 в Херсонській області

 

28 861,719

 

 

 

 

3

Розробка проектно-кошторисної документації на поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0221401 Золота Балка-/Т-04-03 на ділянці км 5+000 – км 10+000 в Херсонській області

 

26 002,673

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           Додаток   2

                                                                                                             до програми соціально-економічного та

                                                                                                                    культурного розвитку  Новоолександрівської

                                                                                                                    сільської територіальної громади на 2023 рік                                                            

                                                                         

         Перелік цільових програм, запланованих до виконання у 2023 році                                                  

 

№ з/п

 

Назва Програми

Координатор виконання Програми

Рішення, яким затверджена Програма

Термін дії Програми,

роки

1

2

3

4

5

1.

Комплексна  програма епізоотичного благополуччя Новоолександрівської сільської  територіальної громади  на 2021-2023 роки

Відділ з земельних ресурсів, ЖКГ, комунальної власності та благоустрою населених пунктів

Рішення п»ятої сесії сільської ради восьмого скликання від  19.02.2021 року № 88

2021-2023

2.

Комплексна  програма   «Здоров»я  нації» на 2021-2023 роки

Фінансовий відділ Новоолександрівської сільської ради

Рішення п»ятої сесії сільської ради восьмого скликання від  19.02.2021 року № 88

2021-2023

3.

Програма   індивідуального житлового будівництва на території Новоолександрівської територіальної громади «Власний дім» на 2021-2025 роки

Відділ з земельних ресурсів, ЖКГ, комунальної власності та благоустрою населених пунктів

Рішення п»ятої сесії сільської ради восьмого скликання від  19.02.2021 року № 88

2021-2025

4.

Програма «Розвиток освіти Новоолександрівської  сільської ради»  на 2021-2023 роки

Відділ освіти, культури, молоді і спорту

Рішення  шостої сесії сільської ради восьмого скликання від  23.04.2021 року № 118

2021-2023

5.

Програма  «Призовна дільниця» на 2021-2025 роки

Виконавчий комітет

Рішення  шостої сесії сільської ради восьмого скликання від  23.04.2021 року № 117

2021-2025

6.

Програма регулювання чисельності безпритульних тварин на території Новоолександрівської територіальної громади на 2021-2023 роки

Відділ з земельних ресурсів, ЖКГ, комунальної власності та благоустрою населених пунктів

Рішення  шостої сесії сільської ради восьмого скликання від  23.04.2021 року № 120

2021-2023

7.

Програма  надання безоплатної правової допомоги населенню Новоолександрівської сільської територіальної громади на 2021-2024 роки.

Виконавчий комітет

Рішення  сьомої сесії сільської ради восьмого скликання від  28.04.2021 року № 146

2021-2024

8.

Програма охорони навколишнього природного середовища Новоолександрівської сільської ради на 2021-2023 роки

Відділ з земельних ресурсів, ЖКГ, комунальної власності та благоустрою населених пунктів

Рішення   восьмої сесії сільської ради восьмого скликання від  15.06.2021 року № 177

2021-2023

9.

Програма  надання одноразової допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення  18-річного віку на території Новоолександрівської територіальної громади на 2021-2023 роки

 

Служба у справах дітей

Рішення   дев»ятої сесії сільської ради восьмого скликання від  30.06.2021 року № 191

2021-2023

10

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства Новоолександрівської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки.

Відділ з земельних ресурсів, ЖКГ, комунальної власності та благоустрою населених пунктів

Рішення   одинадцятої сесії сільської ради восьмого скликання від  10.09.2021 року

№ 249

2021-2025

11

Про затвердження програми фінансової підтримки сільських комунальних підпри-ємств та здійснення внесків до їхніх статутних фондів  на 2022-2025 роки

Відділ з земельних ресурсів, ЖКГ, комунальної власності та благоустрою населених пунктів

Рішення   п»ятнадцятої сесії сільської ради восьмого скликання від  22.12.2021 року

№ 368

2022-2025

12

По затвердження програми  інформатизації  Новоолександрівської сільської ради на 2022-2025 роки

Відділ бухгалтерського обліку та звітності 

Рішення   п»ятнадцятої сесії сільської ради восьмого скликання від  22.12.2021 року

№ 369

2022-2025

13

Про затвердження програми поліпшення життєзабезпечення, реабілітації та соціального захисту окремих категорій громадян на 2022-2025 роки.

Відділ соціального захисту населення

Рішення   п»ятнадцятої сесії сільської ради восьмого скликання від  22.12.2021 року

№ 370

2022-2025

14

Про затвердження програми «Спорт для всіх»

Відділ освіти, культури, молоді і спорту

Рішення   п»ятнадцятої сесії сільської ради восьмого скликання від  22.12.2021 року

№ 371

2022-2024

15

Про затвердження програми цивільного захисту  населення і територій від надзви-чайних ситуацій тех.-ногенного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території Новоолександрівської сільської ради на 2022-2025 роки

Виконавчий комітет

Рішення   п»ятнадцятої сесії сільської ради восьмого скликання від  22.12.2021 року

№ 372

2022-2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Програми соціально-економічного та культурного розвитку  Новоолександрівської сільської територіальної громади на 2023 рік

Перелік пріоритетних заходів програми соціально - економічного та культурного розвитку Новоолександрівської сільської територіальної громади на 2023 рік

№ з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідал ьний виконавець

Обсяги фінансування, тис.грн

 

 

Очікувані результати

Всього

у тому числі за рахунок:

державного бюджету

обласного бюджету

бюджету

громади

інші джерела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНИХ                    УМОВ ЖИТТЯ

Напрямок 1.1. «Освіта»

1.

Виготовлення проєктно- кошторисної документації    на проведення реконструкції та капітальних (поточних) ремонтів будівель закладів освіти  та   проведення державної експертизи кошторисної частини проекту

Протягом року

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

1200,0

 

 

1200,0

 

Надання освітніх послуг за місцем проживання здобувачів освіти,покращення якості надання освітніх послуг

2.

Придбання двох шкільних автобусів для Новоолександрівського та Біляївського ліцеїв

Протягом року

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

4000,0

    4000,0

 

 

 

Перевезення дітей до місця навчання

3.

 

Проведення робіт по  реконструкції (капітальному ремонту) будівель закладів освіти Новоолександрівської сільської ради:

Новоолександрівський ліцей,

Гаврилівський ліцей,

Михайлівський ліцей,

Золотобалківський ліцей,

Біляївський ліцей

 

 

 

 

Протягом року

 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

 

 

12000,0

 

 

 

 

12000,0

 

Надання освітніх послуг за місцем проживання здобувачів освіти,покращення якості надання освітніх послуг

                       

 

Напрямок 1.2. «Охорона здоров’я»

1.

Передача коштів у вигляді міжбюджетного трансферту бюджету Нововоронцовської селищної територіальної громади на фінансування витрат КНП ЦПМСД  для ФАПів та ЛА на  території Новоолександрівської СТГ

 

 

Протягом року

 

 

Фінансовий відділ

 

 

850,0

 

 

 

 

850,0

 

 

Покращення     надання медичних послуг

 

2.

Передача коштів у вигляді міжбюджетного трансферту бюджету Нововоронцовської селищної територіальної громади на фінансування витрат на оплату електроенергії ЦРЛ Нововоронцовської селищної ради

 

 

Протягом року

 

 

Фінансовий відділ

 

 

100,0

 

 

 

 

100,0

 

 

Покращення   надання медичних послуг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Напрямок 1.3. «Підтримка сімї, дітей та молоді»

 

1.

Придбання подарункових наборів до свята День захисту дітей

 

До 1 червня  2023

 

 

124,8

 

 

 

124,8

 

 50,0

Захист прав і свобод дітей

                                                               Напрямок 1.4. «Захист прав дітей та дітей, позбавлених батьківського піклування»

 

1.

Організація виїздів в

населені пункти громади з метою обстеження умов

проживання дітей в сім’ях,проведення профілактичної роботи

 

Протягом   року

 

Служба у справах дітей

 

4,0

 

 

 

4,0

 

2,0

Забезпечення

своєчасного

виявлення,облік,проведеннясоціального

інспектування сімей, які

неспроможні  виконувати виховні функції, надання комплексної допомоги

сім’ям з дітьми

                                     

 

                                                                                                        Напрямок 1.5. «Культура»

1.

Виготовлення проектно-кошторисної документації  на проведення робіт по  реконструкції (капітальному ремонту) будівель та державна експертиза кошторисної частини

Центру культури і дозвілля Новоолександрівської сільської ради

Протягом   року

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

 

 

50,0

 

 

 

 

50,0

 

Відновлення   та   розвиток   існуючої   мережі   закладів

культури   громади;   поліпшення   стану   матеріально -

технічної         бази;  розвиток  бібліотечної  справи;  підвищення

культурного  рівня  та  естетичного  виховання  громадян.

 

2.

Експертиза  проектної документації  на проведення робіт по  реконструкції  (капітальному ремонту) будівель  Центру культури і дозвілляНовоолександрівської сільської ради

Протягом   року

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

 

 

50,0

 

 

 

 

50,0

 

 

 

3.

Проведення робіт по  реконструкції ( капітальному ремонту) будівель Центру культури і дозвілля Новоолександрівської сільської ради

Протягом   року

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

 

 

500,0

 

 

 

 

500,0

 

Забезпечення належних умов для зберігання музейних експонатів

 

4.

Придбання комплексу пам’ятників, присвячених  захисникам України

Протягом   року

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

 

 

100,0

 

 

 

 

100,0

 

Утвердження єдиних національних цінностей серед усіх вікових категорій населення

 

 

 

 

 

 

                                                                         Напрямок 1.7. «Соціальний захист населення»

 

1.

Виготовлення проектно-кошторисної документації  на проведення робіт по  реконструкції (капітальному ремонту) будівлі та державна експертиза кошторисної частини для будівлі Територіального центру соціальної допомоги Новоолександрівської сільської ради

Протягом   року

Виконавчий комітет сільської ради

 

 

100,0

 

 

 

 

100,0

 

Відновлення, розвиток послуг з надання соціальної допомоги громадянам похилого віку, інвалідам у місці постійного проживання

 

2.

Надання матеріальної допомоги громадянам із вразливих категорій, які перебувають у складних життєвих обставинах, УБД, учасникам АТО, ветеранам війни та праці, іншим категоріям громадян

Протягом   року

Відділ соціального захисту населення

 

67,50

 

 

 

67,50

 

Надання допомоги мешканцям громади у складних життєвих обставинах

 

3.

Пасажирські перевезення для пільгових категорій мешканців громади

Протягом   року

Відділ соціального захисту населення

 

70,0

 

 

 

70,0

 

Надання транспортних послуг громадянам задля забезпечення доступності до необхідних послуг

 

                                                                            Напрямок 1.8. «Надання адміністративних послуг»

 

1.

Капітальний (поточний) ремонт приміщень ЦНАП та ВМР, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та її державної експертизи

Протягом   року

Виконавчий комітет сільської ради

 

300,0

 

 

 

300,0

 

Відновлення, покращення умов для надання адміністративних та інших послуг громадянам за місцем проживання

 

2.

Придбання меблів, компютерної, копіювальної та розмножувальної техніки, токенів,вивісок, плакатів, буклетів, програмного забезпечення

Протягом   року

Виконавчий комітет сільської ради

 

150,0

 

 

 

150,0

 

 

 

                                                                            Напрямок 1.10. «Відновлення та забезпечення функціонування інфраструктури»

 

1.

Інвентаризація будівель, споруд, доріг на території громади з метою визначення пріоритетності у переліку обєктів на відновлення

Протягом   року

Відділ з земельних ресурсів, ЖКГ, комунальної власності та благоустрою населених пунктів

 

 

 

 

 

Відновлення  та покращення умов проживання для мешканців громади

 

2.

Реалізація проекту «Розробка проектно-кошторисної документації на поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0221401 Золота Балка-/Т-04-03 на ділянці км 0+000 – км 5+000 в Херсонській області»

Протягом   року

Відділ з земельних ресурсів, ЖКГ, комунальної власності та благоустрою населених пунктів

 

28 861,719

 

28 861,719

 

 

 

Відновлення  транспортного сполучення, налагодження логістичних звязків

 

3.

Реалізація проекту «Розробка проектно-кошторисної документації на поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0221401 Золота Балка-/Т-04-03 на ділянці км 5+000 – км 10+000 в Херсонській області»

Протягом   року

Відділ з земельних ресурсів, ЖКГ, комунальної власності та благоустрою населених пунктів

 

 

 

 

26 002,673

 

 

26 002,673

 

 

 

Відновлення  транспортного сполучення, налагодження логістичних звязків

 

                                                                                              

                                                                                                     2. ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ ГРОМАДИ

 

                                                                                            Напрямок 2.3. «Створення умов для малого та середнього підприємництва»

 

1.

Розробка Програми підтримки та розвитку малого та середнього підприємництва на території Новоолександрівської СТГ

Протягом року

Фінансовий відділ

 

 

 

 

 

Збільшення чисельності фізичних осіб-підприємців, відновлення економіки громади, підвищення  рівня зайнятості та матеріального добробуту мешканців громади.

 

                                               Напрямок 2.4. «Інвестиційна діяльність. Створення умов для інвестиційної привабливості та зовнішньоекономічна політика»

 

1.

Придбання комунальної техніки в т.ч.: автомобіля вантажного, тракторів, екскаваторів, причепа, лопати-відвалу, косарки роторної, подрібнювачів деревини.

Протягом року

Відділ з земельних ресурсів, ЖКГ, комунальної власності та благоустрою населених пунктів

 

10 000,0

 

5000,0

 

 

 

5000,0

Відновлення та покращення матеріально-технічного стану комунальних підприємств

 

3. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, ЕНЕРГЕТИЧНА ТА ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА,

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ

 

                                                                                                   Напрямок 3.1. «Екологічна безпека»

 

1.

Згортання (захоронення) твердих побутових відходів на території  законодавчо визначених сміттєзвалищ. Ліквідація стихійних сміттєзвалищ.

Протягом року

Відділ з земельних ресурсів, ЖКГ, комунальної власності та благоустрою населених пунктів

 

50,0

 

50,0

 

 

 

Відновлення безпечного навколишнього середовища

 

2.

Озеленення території населених пунктів громади – придбання та насадження дерев, кущів, квітів.

Протягом року

Відділ з земельних ресурсів, ЖКГ, комунальної власності та благоустрою населених пунктів

 

50,00

 

50,00

 

 

 

Створення безпечного, естетично привабливого  природнього  середовища. Створення зон відпочинку для мешканців громади.

 

                                                                           Напрямок 3.4. «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій»

 

 

 

1.

Придбання паливно-мастильних матеріалів, продуктів харчування, медикаментів та інших стратегічно важливих товарів для населення  для забезпечення  запобігання, попередження та ліквідації наслідків надзвичайних подій,  ситуацій та пожеж, в тому числі внаслідок обстрілів населених пунктів військами  російської федерації

Протягом року

Виконавчий комітет  сільської ради,

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

 

1000,0

 

1000,0

 

 

 

Захист та підтримка мешканців громади, зниження рівня матеріальних втрат.

 

 

 

2.

Закупівля будівельних матеріалів, ремонтно-відновлювальних робіт та послуг, транспортних послуг з доставки будівельних матеріалів для проведення ремонтно-відновлювальних робіт по відновленню будівель соціально-культурної сфери та адміністративних будівель, приватних житлових будинків на території громади, які були зруйновані або пошкоджені внаслідок російської агресії

Протягом року

Відділ з земельних ресурсів, ЖКГ, комунальної власності та благоустрою населених пунктів

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

 

 

1500,0

 

 

1000,0

 

 

 

 

500,0

Захист та підтримка мешканців громади, зниження рівня матеріальних втрат.

 

 

 

3.

Закупівля автономного енергетичного обладнання (електрогенераторів), насосів для води, палива для них), послуг з доставки дров та інших енергоносіїв для установ/закладів, мешканців  громади в межах  заходів з підготовки до опалювального періоду, матеріально-технічне забезпечення комунальних підприємств громади

Протягом року

Відділ з земельних ресурсів, ЖКГ, комунальної власності та благоустрою населених пунктів

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

 

 

1500,0

 

 

1000,0

 

 

 

 

500,0

Подолання наслідків енергетичної кризи від руйнування об’єктів критичної інфраструктури, приватних житлових будівель на території громади внаслідок бойових дій

 

 

4.

Обладнання, доукомплектування «Пунктів незламності» в усіх населених пунктах громади

Протягом року

Виконавчий комітет  сільської ради

 

70,0

 

70,0

 

 

 

Підтримка мінімального рівня життєзабезпечення на території населених пунктів громади

(електроживлення, зв'язок , інтернет, обігрів)

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь