ІНФОРМАЦІЙНА та ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги "Реєстрація місця перебування"

Дата: 29.12.2023 14:35
Кількість переглядів: 114

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                   Розпорядженням начальника

                                                                   Новоолександрівської сільської

                                                                   військової адміністрації

                                                                   від 18.12.2023 № 319

 

 

 

 ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

адміністративної послуги

 

Реєстрація місця перебування

 

 відділ «Центр надання адміністративних послуг Новоолександрівської сільської ради

 

 

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги та / або центр надання адміністративних послуг

1

Місцезнаходження

73443, вул.Першого Травня, 96, с. Новоолександрівка, Бериславський р-н, Херсонська обл..

2

Інформація щодо режиму роботи

Понеділок,  вівторок, середа, четвер з 08.00 до 17.00, перерва з 12.00 до 12.45 п’ятниця з 08.00 до 15.45.

Вихідний – субота, неділя.

3

Телефон / факс, електронна  адреса, офіційний веб-сайт

тел. 0678928135

novooleks_sr@ukr.net (адреса електронної пошти)

https://novoolexandrivska-gromada.gov.ua/ (вебсайт)

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Кодекси, Закони України

Конституція України,

 

Кодекс України про адміністративні правопорушення,

 

Сімейний кодекс України.

 

Закони України

 

«Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»;

 

«Про місцеве самоврядування в Україні»;

 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг»; 

 

«Про адміністративні послуги»;

 

«Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України»;

 

«Про військовий обов’язок і військову службу»;

 

«Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні»;

 

«Про електронні комунікації»;

 

«Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах»;

 

«Про електронні довірчі послуги»;

 

«Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

 

«Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»;

 

«Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»

5

Акти Кабінету Міністрів України

Постанови Кабінету Міністрів України від 07  лютого 2022 року №265 «Деякі питання декларування та реєстрації місця проживання (перебування) та ведення реєстрів територіальних громад»;

 

18 серпня 2021 року №911 «Про затвердження Порядку формування та перевірки е-паспорта і е-паспорта для виїзду за кордон, їх електронних копій»;

 

04 грудня 2019 року №1137 «Питання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та Реєстру адміністративних послуг»;

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року №523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг» (зі змінами)

6

Акти центральних органів виконавчої влади

 

Умови отримання адміністративної послуги

7

Підстава для отримання адміністративної послуги

 Заява фізичної особи/законного представника/ представника на підставі довіреності, посвідченої в установленому законом порядку, за встановленою формою згідно з  чинним законодавством

8

Вичерпний перелік документів необхідних для отримання адміністративної послуги

Для реєстрації місця перебування особа або її законний представник (представник), уповноважена особа житла або уповноважена особа спеціалізованої соціальної установи, закладу для бездомних осіб, іншого надавача соціальних послуг з проживанням подає:

   заяву за формою  згідно з чиним законодавством;

   паспортний документ особи або довідку про звернення за захистом в Україні (для осіб, які реєструють місце перебування);

   свідоцтво про народження (для дітей віком до 14 років), крім  іноземців та осіб без громадянства, або документ про реєстрацію народження, виданий компетентним органом іноземної держави і легалізований у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України;

   довідку про реєстрацію особи громадянином України (у разі здійснення вперше реєстрації місця проживання дитини віком до 14 років, у свідоцтві про народження якої зазначено, що батьки або один з батьків є іноземцем чи особою без громадянства);

  документи, що підтверджують:

  право на проживання (перебування) в житлі, зокрема свідоцтво про право власності, ордер, договір оренди (найму, піднайму), договір найму житла в гуртожитку (для студентів), рішення суду, що набуло законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші підтверджуючі документи. У разі відсутності зазначених документів, реєстрація місця проживання (перебування) особи здійснюється за згодою власника (співвласників) житла, наймача та членів його сім’ї, уповноваженої особи житла (зазначені документи та згода не вимагаються під час реєстрації місця проживання (перебування) малолітніх та неповнолітніх дітей за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) батьків або законних представників (представників), або одного з них);

  право на перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, іншого надавача соціальних послуг з проживанням (довідка про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, іншого надавача соціальних послуг з проживанням);

  військово-обліковий документ (для громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).

У разі подання заяви законним представником (представником) особи, крім документів, зазначених вище, додатково подаються:

1) документ, що посвідчує особу законного представника (представника);

2) документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законним представником малолітньої дитини.

У разі перебування житла в іпотеці, довірчій власності як способу забезпечення виконання зобов’язань, для реєстрації місця проживання особи додатково подається письмова згода відповідного іпотекодержателя або довірчого  власника.

Реєстрація місця перебування особи здійснюється в день отримання органом реєстрації документів.

Особи, які досягли 14-річного віку, самостійно подають заяву про реєстрацію місця перебування.

У разі подання заяви про реєстрацію місця перебування особою, яка не досягла 18-річного віку, реєстрація місця перебування здійснюється за згодою батьків або інших законних представників такої особи. Згода не надається в разі, коли особа є здобувачем освіти та здійснює реєстрацію свого місця перебування в гуртожитку, що належить до сфери управління закладу освіти.

Подання заяви про реєстрацію місця перебування особи віком до 14 років здійснюється одним з її батьків або іншим законним представником за згодою іншого з батьків або законних представників (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

Згода батьків або інших законних представників може бути надана в присутності особи, яка приймає заяву про реєстрацію місця проживання, або засвідчена нотаріально в установленому законодавством порядку.

У разі коли місце проживання батьків або інших законних представників особи віком до 18 років задекларовано/зареєстровано за однією адресою, згода іншого з батьків або законних представників не надається

9

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративних послуг

Особисто, або через законного представника

10

Платність (безоплатність) адміністративної послуги

 За реєстрацію місця перебування  адміністративний збір не справляється

11

Строк надання адміністративної послуги

В день звернення

12

Перелік підстав для відмови в надання адміністративної послуги

Орган реєстрації відмовляє в реєстрації місця перебування в разі, коли:

   у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно містяться відомості про обтяження щодо житла, яке особа декларує або реєструє як місце перебування, що стосуються заборони декларування/реєстрації місця перебування в такому житлі, або перебування житла в іпотеці, довірчій власності як способу забезпечення виконання зобов’язань (у разі відсутності письмової згоди відповідного іпотекодержателя або довірчого власника на декларування/ реєстрацію місця проживання);

   відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно не відповідають відомостям, зазначеним у поданих особою документах або даних;

    особа не подала або подала не в повному обсязі необхідні документи чи відомості;

   у поданих особою документах або відомостях містяться недостовірні дані або подані документи є недійсними, або строк дії паспортного документа іноземця чи особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, закінчився;

   звернулася дитина віком до 14 років або особа, не уповноважена на подання документів;

    житлу, у якому особа декларує або реєструє своє місце перебування, не присвоєна адреса в установленому порядку;

   за адресою житла, у якому особа декларує чи реєструє своє місце перебування, наявний об’єкт нерухомого майна, який не належить до житла;

   відомості Реєстру територіальної громади щодо задекларованого/зареєстрованого місця перебування батьків або інших законних представників дитини віком до 14 років не відповідають відомостям, зазначеним у декларації (заяві), поданій стосовно дитини;

   дані Реєстру територіальної громади щодо задекларованого/зареєстрованого місця перебування батьків або інших законних представників дитини віком від 14 до 18 років не відповідають відомостям, зазначеним у декларації (заяві), поданій дитиною

13

Результат надання адміністративної послуги

Внесення відомостей про реєстрацію місця перебування до Реєстру територіальної громади

Формування інформації про реєстрацію місця перебування особи для її передачі до відомчої інформаційної системи Державної міграційної служби  з подальшою передачею інформації до Єдиного державного демографічного реєстру.

14

Способи отримання відповіді (результату)

 Особисто, або через законного представника

 

 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                   Розпорядженням начальника

                                                                   Новоолександрівської сільської

                                                                   військової адміністрації

                                                                   від 18.12.2023 № 319

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги

 

Реєстрація місця перебування

 

Відділ »Центр надання адміністративних послуг» Новоолександрівської сільської ради

_______________________________________________________________________________________

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та / або центру надання адміністративних послуг)

п/п

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна  особа

Термін виконання

(днів)

1.

Формування заяви з використанням відповідних програмно-технічних засобів та відтворення її в паперовій формі

Адміністратор

ЦНАП

В день звернення

2.

Перевірка належності паспортного документа особі, яка його подала, його дійсності, правильності заповнення заяви про реєстрацію місця перебування та наявності документів, необхідних для реєстрації місця перебування, про що робиться відповідний запис у заяві

Адміністратор

ЦНАП

В день звернення

3.

Перевірка належності паспортного документа особі, яка його подала, його дійсності, правильності заповнення заяви про реєстрацію місця перебування та наявності документів, необхідних для реєстрації місця перебування, про що робиться відповідний запис у заяві

Адміністратор

ЦНАП

В день звернення

4.

Ухвалення рішення про реєстрацію місця перебування або про відмову в реєстрації місця перебування особи 

Адміністратор

ЦНАП

В день звернення

5.

Формування інформації про реєстрацію місця перебування особи для її передачі до відомчої інформаційної системи Державної міграційної служби (надалі – ДМС) з подальшою передачею інформації до Єдиного державного демографічного реєстру за допомогою програмних засобів Реєстру територіальної громади

Адміністратор

ЦНАП

В день звернення

6.

Інформування заявника, законного представника (представника), уповноваженої особи житла або уповноваженої особи спеціалізованої соціальної установи у випадку ухвалення рішення про відмову, із зазначенням підстав для відмови засобами поштового, телефонного або електронного зв’язку. 

Адміністратор ЦНАП

В день звернення

  Суб’єкт звернення має право оскаржити результат надання адміністративної

 послуги в установленому законодавством порядку.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь