ІНФОРМАЦІЙНА та ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги "Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання"

Дата: 29.12.2023 14:30
Кількість переглядів: 101

                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                   Розпорядженням начальника

                                                                   Новоолександрівської сільської

                                                                   військової адміністрації

                                                                   від 18.12.2023 № 319

 

 

 ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги

 

Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Новоолександрівської сільської ради

 

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги та / або центр надання адміністративних послуг

1

Місцезнаходження

73443, вул.Першого Травня, 96, с. Новоолександрівка, Бериславський р-н, Херсонська обл..

2

Інформація щодо режиму роботи

Понеділок,  вівторок, середа, четвер з 08.00 до 17.00, перерва з 12.00 до 12.45 п’ятниця з 08.00 до 15.45.

Вихідний – субота, неділя.

3

Телефон / факс, електронна  адреса, офіційний веб-сайт

тел. 0678928135

novooleks_sr@ukr.net (адреса електронної пошти)

https://novoolexandrivska-gromada.gov.ua/ (вебсайт)

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Кодекси, Закони України

Конституція України;

Кодекс України про адміністративні правопорушення; Сімейний кодекс України.

Закони України:

«Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»;

«Про місцеве самоврядування в Україні»;

 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг»;

«Про адміністративні послуги»;

«Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України»;

«Про військовий обов’язок і військову службу»;

«Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні»;

«Про електронні комунікації»;

«Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах»;

«Про електронні довірчі послуги»;

«Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

 «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»;

«Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»

5

Акти Кабінету Міністрів України

Постанови Кабінету Міністрів України від 07  лютого 2022 року №265 «Деякі питання декларування та реєстрації місця проживання (перебування) та ведення реєстрів територіальних громад»;

18 серпня 2021 року №911 «Про затвердження Порядку формування та перевірки е-паспорта і е-паспорта для виїзду за кордон, їх електронних копій»;

 04 грудня 2019 року №1137 «Питання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та Реєстру адміністративних послуг»;

 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року №523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг» (зі змінами)

 

6

Акти центральних органів виконавчої влади

 

Умови отримання адміністративної послуги

7

Підстава для отримання адміністративної послуги

 Особисте звернення фізичної особи або уповноваженої нею особи

8

Вичерпний перелік документів необхідних для отримання адміністративної послуги

Разом із заявою про зняття із задекларованого/

зареєстрованого місця проживання (перебування) особа подає:

паспортний документ (у разі особистого звернення); 

військово-обліковий документ (для громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку); 

    рішення про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання, прийняте відповідним територіальним органом Державної міграційної служби України (надалі - ДМС), або рішення про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном, прийняте відповідною закордонною дипломатичною установою України, у разі зняття із задекларованого/ зареєстрованого місця проживання особи у зв’язку з оформленням їй документів для виїзду за кордон на постійне проживання/залишення на постійне проживання за кордоном;

   документ або відомості, що підтверджують сплату адміністративного збору.

У разі подання заяви законним представником (представником) особи, крім документів, зазначених вище, додатково подаються:

 документ, що посвідчує особу законного представника (представника);

 документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника (представника).

У разі звернення власника житла, разом із заявою про зняття особи (осіб) із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) власник житла подає:

 документ, що посвідчує особу (у разі особистого звернення);

 документ, що підтверджує право власності на житло, у якому задекларовано/зареєстровано місце проживання (перебування) особи (осіб), що знімається;

   документ або відомості, що підтверджують сплату адміністративного збору, окремо щодо кожної особи (у разі зняття більше однієї особи).

Заява може бути подана в електронній формі засобами Порталу Дія. У такому випадку документи до заяви не додаються. Заява формується засобами Порталу Дія у довільній формі, придатній для сприйняття її змісту відповідно до відомостей, передбачених формою заяви згідно з чинним законодавством.

Заява про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) в електронній формі подається особою віком від 14 років особисто та засвідчується її електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Подання заяви про зняття із задекларованого/ зареєстрованого місця проживання (перебування) особи, визнаної судом обмежено дієздатною або недієздатною, здійснюється одним із законних представників за згодою іншого  законного представника.

Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) дитини віком від 14 до 18 років здійснюється за згодою її батьків або інших законних представників чи одного з них, крім випадку зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання такої дитини в гуртожитку закладу освіти в період чи після закінчення навчання.

Іноземець чи особа без громадянства подають заяву про зняття із задекларованого/ зареєстрованого місця проживання (перебування) у зв’язку з припиненням підстав для перебування на території України. До заяви додається паспортний документ особи або довідка про звернення за захистом в Україні, у тому числі строк дії яких закінчився.

Зняття з реєстрації місця проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, стосовно яких установлено опіку та піклування, здійснюється за погодженням з органами опіки та піклування.

Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) співвласника житла за заявою іншого співвласника такого  житла не здійснюється.

Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) особи за заявою співвласника житла в порядку, передбаченому пунктом 61 Порядку декларування та реєстрації місця проживання (перебування), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2022 року № 265, здійснюється за згодою іншого співвласника житла, що надається особисто або через представника та підтверджується підписом такого співвласника або його представника в заяві.

Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання в разі смерті особи здійснюється за датою реєстрації смерті в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян, отриманою органом реєстрації у порядку електронної інформаційної взаємодії

9

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративних послуг

Особисто, або через законного представника

10

Платність (безоплатність) адміністративної послуги

 Адміністративна послуга є платною

11

Розмір та порядок внесення плати 

За зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання, справляється адміністративний збір у розмірі 1,5 відсотка прожиткового мінімуму, установленого для працездатних осіб на 01 січня календарного року. 

Оплата адміністративного збору здійснюється за допомогою засобів Порталу Дія під час формування заяви, поданої в електронній формі, перед її поданням. При цьому документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, до заяви не додається.

Адміністративний збір не справляється в разі зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання:

 за повідомленням територіального органу або підрозділу ДМС;

 за повідомленням спеціалізованої соціальної установи, закладу для бездомних осіб, іншого надавача соціальних послуг з проживанням;

 на підставі судового рішення, що набуло законної сили, про позбавлення права власності на житло або права користування житлом, про виселення, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;

 за повідомленням уповноваженої особи житла;

 на підставі свідоцтва про смерть або відомостей про державну реєстрацію смерті з Державного реєстру актів цивільного стану

12

Розрахунковий рахунок для внесення плати

 

Відповідно до реквізитів, чинних на час надання адміністративної послуги

13

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закони України «Про адміністративні послуги», «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні» (надалі – Закон), Постанова Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2022  року № 265 «Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад»

 

14

Строк надання адміністративної послуги

В день звернення

15

Перелік підстав для відмови в надання адміністративної послуги

Орган реєстрації відмовляє в знятті із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) у разі, коли: 

 особа не подала або подала не в повному обсязі необхідні документи чи відомості;

 у поданих особою документах або відомостях містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними, або строк дії паспортного документа іноземця чи особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, закінчився; 

звернулася дитина віком до 14 років або особа, не уповноважена на подання документів; 

дані Реєстру територіальної громади щодо задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) батьків або інших законних представників дитини віком від 14 до 18 років не відповідають відомостям, зазначеним у декларації (заяві), поданій дитиною

16

Результат надання адміністративної послуги

Внесення відомостей про зняття з задекларованого/

зареєстрованого місця проживання (перебування) до Реєстру територіальної громади.

Формування інформації про реєстрацію місця проживання (перебування) особи для її передачі до відомчої інформаційної системи ДМС з подальшою передачею інформації до Єдиного державного демографічного реєстру

17

Способи отримання відповіді (результату)

Якщо під час подання документів установлено, що особа подала для зняття із задекларовано-го/зареєстрованого місця проживання недійсний паспорт громадянина України, адміністратор Центру складає протокол про адміністративне правопорушення відповідно до статті 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Якщо іноземець чи особа без громадянства подали для зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання недійсний документ, іноземця чи особу без громадянства направляють до територіального підрозділу ДМС відповідно до території обслуговування для вжиття до них заходів адміністративного впливу, а також для оформлення нового документа або внесення визначених законодавством змін до наявного документа

18

Примітка

Якщо під час подання документів установлено, що особа подала для зняття із задекларовано-го/зареєстрованого місця проживання недійсний паспорт громадянина України, адміністратор Центру складає протокол про адміністративне правопорушення відповідно до статті 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Якщо іноземець чи особа без громадянства подали для зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання недійсний документ, іноземця чи особу без громадянства направляють до територіального підрозділу ДМС відповідно до території обслуговування для вжиття до них заходів адміністративного впливу, а також для оформлення нового документа або внесення визначених законодавством змін до наявного документа

 

 

 

                      

                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                   Розпорядженням начальника

                                                                   Новоолександрівської сільської

                                                                   військової адміністрації

                                                                   від 18.12.2023 № 319

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги

 

Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг»

Новоолександрівської сільської ради

 

п/п

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна  особа

Термін виконання

(днів)

1.

Формування заяви з використанням відповідних програмно-технічних засобів та відтворення її в паперовій формі

Адміністратор

ЦНАП

В день звернення

2.

Перевірка належності паспортного документа особі, яка його подала, його дійсності, правильності заповнення заяви про зняття із задекларованого/ зареєстрованого місця проживання та наявності документів, необхідних для зняття із задекларованого/ зареєстрованого місця проживання, про що зазначена посадова особа робить відповідний запис у заяві

Адміністратор

ЦНАП

В день звернення

3.

Складення протоколу про адміністративне правопорушення відповідно до статті 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якщо під час подання документів установлено, що особа подала для зняття із задекларованого/ зареєстрованого місця проживання недійсний паспорт громадянина України. Направлення  іноземця чи особи без громадянства до територіального підрозділу Державної міграційної служби (надалі – ДМС) відповідно до території обслуговування для вжиття до них заходів адміністративного впливу, якщо вони подали для зняття із задекларованого/ зареєстрованого місця проживання недійсний документ

Адміністратор

ЦНАП

В день звернення

4.

Ухвалення рішення про  зняття із задекларованого/ зареєстрованого місця проживання або про відмову в знятті із задекларованого/ зареєстрованого місця проживання особи 

Адміністратор

ЦНАП

В день звернення

5.

Внесення даних про зняття із задекларованого/ зареєстрованого місця проживання особи до Реєстру територіальної громади 

Адміністратор

ЦНАП

В день звернення

6.

Формування інформації про зняття із задекларованого/ зареєстрованого місця проживання особи для її передачі до відомчої інформаційної системи ДМС з подальшою передачею інформації до Єдиного державного демографічного реєстру за допомогою програмних засобів Реєстру територіальної громади

Адміністратор ЦНАП

В день звернення

7.

Інформування особи або її законного представника (представника) про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання або про відмову в знятті із задекларованого/зареєстрованого місця проживання засобами поштового, телефонного або електронного зв’язку, у тому числі засобами Порталу Дія 

Адміністратор ЦНАП

В день звернення

8.

Інформування особи (осіб), місце проживання якої (яких) зняте за заявою власника житла, засобами поштового, телефонного або електронного зв’язку

Адміністратор ЦНАП

В день звернення

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь