ІНФОРМАЦІЙНА та ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги "Реєстрація місця проживання дитини до 14 років"

Дата: 29.12.2023 14:20
Кількість переглядів: 179

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                   Розпорядженням начальника

                                                                   Новоолександрівської сільської

                                                                   військової адміністрації

                                                                   від 18.12.2023 № 319

 

 

 ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

адміністративної послуги

 

Реєстрація місця проживання дитини до 14 років

 

 відділ «Центр надання адміністративних послуг» Новоолександрівської сільської ради  

 

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги та / або центр надання адміністративних послуг

1

Місцезнаходження

73443, вул.Першого Травня, 96, с. Новоолександрівка, Бериславський р-н, Херсонська обл..

2

Інформація щодо режиму роботи

Понеділок,  вівторок, середа, четвер з 08.00 до 17.00, перерва з 12.00 до 12.45 п’ятниця з 08.00 до 15.45.

Вихідний – субота, неділя.

3

Телефон / факс, електронна  адреса, офіційний веб-сайт

тел. 0678928135

novooleks_sr@ukr.net (адреса електронної пошти)

https://novoolexandrivska-gromada.gov.ua/ (вебсайт)

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Кодекси, Закони України

Конституція України;

 

 Кодекс України про адміністративні правопорушення;

 

Сімейний кодекс України.

 

Закони України

 

«Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»;

 

«Про місцеве самоврядування в Україні»;

 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг»; 

 

«Про адміністративні послуги»;

 

 «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України»;

 

 «Про військовий обов’язок і військову службу»;

 

«Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні»;

 

«Про електронні комунікації»;

 

«Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах»;

 

 «Про електронні довірчі послуги»;

 

«Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

 

«Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»;

 

«Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»

5

Акти Кабінету Міністрів України

Постанови Кабінету Міністрів України від 07  лютого 2022 року №265 «Деякі питання декларування та реєстрації місця проживання (перебування) та ведення реєстрів територіальних громад»;

 

18 серпня 2021 року №911 «Про затвердження Порядку формування та перевірки е-паспорта і е-паспорта для виїзду за кордон, їх електронних копій»;

 

04 грудня 2019 року №1137 «Питання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та Реєстру адміністративних послуг»; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року №523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг» (зі змінами)  

6

Акти центральних органів виконавчої влади

 

Умови отримання адміністративної послуги

7

Підстава для отримання адміністративної послуги

 Заява про реєстрація місця проживання представника малолітньої дитини

8

Вичерпний перелік документів необхідних для отримання адміністративної послуги

Разом із заявою про реєстрацію місця проживання малолітньої дитини батьки або її законні представники подають:

  паспортний документ особи;

  свідоцтво про народження, крім іноземців та осіб без громадянства, або документ про реєстрацію народження, виданий компетентним органом іноземної держави й легалізований у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України;

  довідку про реєстрацію особи громадянином України (у разі здійснення вперше реєстрації місця проживання дитини віком до 14 років, у свідоцтві про народження якої зазначено, що батьки або один із батьків є іноземцем чи особою без громадянства);

  відомості або документ, що підтверджує сплату адміністративного збору;

  у разі здійснення реєстрації місця проживання новонародженої дитини або реєстрації місця проживання дитини віком до 14 років в електронній формі  відповідно до Порядку надання комплексної послуги «єМалятко», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року №691 «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини», сплата адміністративного збору фіксується в інформаційно-телекомунікаційній системі органу реєстрації, через яку подавалася заява в електронній формі.

У разі перебування житла в іпотеці, довірчій власності як способу забезпечення виконання зобов’язань, для реєстрації місця проживання особи додатково подається письмова згода відповідного іпотекодержателя або довірчого  власника.

У разі влаштування дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, до закладу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячого будинку сімейного типу, прийомної сім’ї, місце проживання такої дитини реєструється за адресою закладу, дитячого будинку сімейного типу, житла проживання прийомної сім’ї.

Подання заяви про реєстрацію місця проживання або зміну місця проживання дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, покладається на органи опіки та піклування за місцем проживання такої дитини. Реєстрація місця проживання новонародженої дитини відповідно до Порядку надання комплексної послуги «єМалятко», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року №691 «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини», здійснюється виключно на підставі відомостей, отриманих у порядку інформаційної взаємодії з Державним реєстром актів цивільного стану громадян.  Місце проживання дитини віком до 14 років, відповідно до Порядку надання комплексної послуги «єМалятко», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року №691 «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини», може бути зареєстровано за заявою батьків чи одного з них, поданою в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису через інформаційно-телекомунікаційну систему органу реєстрації, що забезпечує функціонування реєстру територіальної громади. Реєстрація місця проживання дитини віком до 14 років у електронній формі здійснюється виключно за умови, що така реєстрація здійснюється за наявним у реєстрі територіальної громади зареєстрованим місцем проживання батьків чи одного з них.   Реєстрація місця проживання дитини віком до 14 років у електронній формі здійснюється виключно на підставі заяви, поданої в електронній формі, без подання інших документів, визначених Правилами реєстрації місця проживання. У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами, згода батьків на реєстрацію місця проживання дитини віком до 14 років підтверджується їх кваліфікованими електронними підписами або засвідчується кваліфікованим електронним підписом нотаріуса. У разі, коли  реєстрація місця проживання здійснюється одночасно із зняттям з попереднього місця проживання, окрема заява про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання не подається. Подання заяви про реєстрацію місця проживання особи віком до 14 років здійснюється одним з її батьків або інших законних представників за згодою іншого з батьків або законних представників (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування). Згода батьків або інших законних представників може бути надана в присутності особи, яка приймає заяву про реєстрацію місця проживання, або має бути засвідчена нотаріально в установленому законодавством порядку.

9

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративних послуг

Особисто, або через законного представника

10

Платність (безоплатність) адміністративної послуги

 Адміністративна послуга є платною

11

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закони України «Про адміністративні послуги», «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні» (надалі – Закон), Постанова Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2022  року № 265 «Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад»

 

12

Розмір та порядок унесення плати 

За реєстрацію місця проживання, справляється адміністративний збір у розмірі:

   1,5 відсотка прожиткового мінімуму, установленого для працездатних осіб на 01 січня календарного року, - за декларування/реєстрацію місця проживання в разі звернення особи протягом установленого Законом строку;

2,5 відсотка прожиткового мінімуму, установленого для працездатних осіб на 01 січня календарного року, - за декларування місця проживання/реєстрацію місця проживання в разі звернення особи з порушенням встановленого  Законом строку.

За реєстрацію місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір справляється лише за одну адміністративну послугу (реєстрація місця проживання).

За реєстрацію місця проживання/зміну місця проживання дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, у закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї адміністративний збір не справляється

13

Розрахунковий рахунок для  внесення плати

Відповідно до реквізитів, чинних на час надання адміністративної послуги

 

14

Строк надання адміністративної послуги

У день звернення батьків або інших законних представників дитини.

В електронній формі - у день подання документів або не пізніше наступного робочого дня в разі їх надходження після закінчення робочого часу органу реєстрації

15

Перелік підстав для відмови в надання адміністративної послуги

Орган реєстрації відмовляє в внесенні до реєстру територіальної громади інформації про задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування) особи в разі, якщо:

     у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно містяться відомості про обтяження щодо житла, яке особа декларує або реєструє як місце проживання (перебування);

     відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно не відповідають відомостям у поданих особою документах або даних;

    особа подала документи або відомості, передбачені Законом, не в повному обсязі;

    у поданих особою документах або відомостях містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними, або строк дії паспортного документа іноземця чи особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, закінчився;

   за декларуванням або реєстрацією місця проживання (перебування) особи звернулася дитина віком до 14 років або особа, не уповноважена на подання документів;

   житлу, у якому особа декларує або реєструє своє місце проживання (перебування), не присвоєна адреса в установленому порядку;

    за адресою житла, у якому особа декларує або реєструє своє місце проживання (перебування), наявний об’єкт нерухомого майна, який не належить до житла;

- відомості Реєстру територіальної громади щодо задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування) батьків чи інших законних представників дитини віком до 14 років не відповідають відомостям, наведеним у заяві (декларації), поданій стосовно цієї дитини

16

Результат надання адміністративної послуги

Внесення відомостей про реєстрацію місця проживання до Реєстру територіальної громади.

Формування інформації про реєстрацію місця проживання особи для її передачі до відомчої інформаційної системи Державної міграційної служби України (надалі – ДМС) з подальшою передачею інформації до Єдиного державного демографічного реєстру. 

Про внесення до реєстру територіальної громади інформації про реєстрацію місця проживання дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, за поданою заявою орган реєстрації в день внесення відповідної інформації повідомляє органу опіки та піклування засобами телефонного, електронного зв’язку або поштою

17

Способи отримання відповіді (результату)

 Особисто, або через законного представника

18

Примітка

Якщо під час подання документів установлено, що особа, яка є громадянином України, звернулася для реєстрації нового місця проживання після закінчення 30 календарних днів після зняття з реєстрації з попереднього місця проживання або подала для реєстрації місця проживання недійсний паспорт громадянина України, посадова особа органу реєстрації або адміністратор Центру складає протокол про адміністративне правопорушення відповідно до статті 197 Кодексу України  про адміністративні правопорушення.

Якщо під час подання документів іноземцем чи особою без громадянства встановлено, що вони звернулися для реєстрації місця проживання після закінчення 30 календарних днів з дня отримання посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, зняття з реєстрації попереднього місця проживання або подали для реєстрації нового місця проживання недійсний документ, іноземця чи особу без громадянства направляють до територіального підрозділу ДМС відповідно до території обслуговування для вжиття до них заходів адміністративного впливу або інших заходів, визначених законодавством.

У разі здійснення реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання в іншій адміністративно-територіальній  одиниці до органу реєстрації, на території обслуговування якого зареєстроване попереднє місце проживання особи, не пізніше наступного дня надсилається в електронній формі повідомлення про зняття з реєстрації місця проживання особи для внесення інформації до відповідного реєстру територіальної громади. У разі, коли реєстр територіальної громади створено та ведеться засобами інформаційно-комунікаційної системи органу реєстрації і повідомлення неможливо надіслати в електронній формі, таке повідомлення в день здійснення реєстраційної дії надсилається відповідному органу реєстрації в паперовій формі

 

            

 

                                                                             

                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                   Розпорядженням начальника

                                                                   Новоолександрівської сільської

                                                                   військової адміністрації

                                                                   від 18.12.2023 № 319

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги

 

Реєстрація місця проживання дитини до 14 років

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг»

Новоолександрівської сільської ради

 

п/п

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна  особа

Термін виконання

(днів)

1.

Формування заяви з використанням відповідних програмно-технічних засобів та відтворення її в паперовій формі

Адміністратор

ЦНАП

В день звернення

2.

Перевірка належності паспортного документа особі, яка його подала,  його дійсності, правильності заповнення заяви про реєстрацію місця проживання та наявності документів, необхідних для реєстрації місця  проживання малолітньої дитини, про що робиться відповідний запис у заяві. Перевірка перебування  житла в іпотеці або довірчій власності як способу забезпечення виконання зобов’язань з використанням відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Адміністратор

ЦНАП

В день звернення

3.

Складення протоколу про адміністративне правопорушення відповідно до статті 197 Кодексу України  про адміністративні правопорушення, у випадку, якщо під час подання документів установлено, що особа, яка є громадянином України, звернулася для реєстрації нового місця проживання після закінчення 30 календарних днів після зняття з реєстрації з попереднього місця проживання та у випадку, якщо під час подання документів установлено, що особа, яка є громадянином України, звернулася для реєстрації новонародженої дитини після спливу трьох місяців з дня державної реєстрації її народження

Адміністратор

ЦНАП

В день звернення

4.

Ухвалення рішення про реєстрацію місця проживання малолітньої дитини або про відмову в реєстрації місця проживання малолітньої дитини 

Адміністратор

ЦНАП

В день звернення

5.

Внесення відомостей про реєстрацію місця проживання малолітньої дитини до Реєстру територіальної  громади 

Адміністратор

ЦНАП

В день  звернення

6.

Формування інформації про реєстрацію місця проживання  малолітньої дитини для її передачі до відомчої інформаційної системи Державної міграційної служби з подальшою передачею інформації до Єдиного державного демографічного реєстру за допомогою програмних засобів Реєстру територіальної громади

 

Адміністратор

ЦНАП

В день звернення

7.

Інформування законного представника 

(представника), уповноваженої особи житла або уповноваженої особи спеціалізованої соціальної установи у випадку ухвалення рішення про відмову із зазначенням підстав для відмови засобами поштового, телефонного або електронного зв’язку

Адміністратор

ЦНАП

В день звернення

8.

У разі здійснення реєстрації місця проживання малолітньої дитини, одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання в іншій адміністративно-територіальній  одиниці до органу реєстрації, на території обслуговування якого зареєстроване попереднє місце проживання особи, не пізніше наступного дня надсилання в електронній формі повідомлення про зняття з реєстрації місця проживання особи для внесення інформації до відповідного реєстру територіальної громади. У разі коли реєстр територіальної громади створено та ведеться засобами інформаційно-комунікаційної системи органу реєстрації і повідомлення неможливо надіслати в електронній формі, таке повідомлення в день здійснення реєстраційної дії надсилається відповідному органу реєстрації в паперовій формі

Адміністратор

ЦНАП

В день звернення

Суб’єкт звернення має право оскаржити результат надання адміністративної послуги в установленому законодавством порядку.

 

 

 

                                                                                                                    

                                                                               


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь