ІНФОРМАЦІЙНА та ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги "Реєстрація місця проживання"

Дата: 29.12.2023 14:12
Кількість переглядів: 230

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                   Розпорядженням начальника

                                                                   Новоолександрівської сільської

                                                                   військової адміністрації

                                                                   від 18.12.2023 № 319

 

 

 ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

адміністративної послуги

 

Реєстрація місця проживання

 

 відділ «Центр надання адміністративних послуг» Новоолександрівської сільської ради

 

 

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги та / або центр надання адміністративних послуг

1

Місцезнаходження

73443, вул.Першого Травня, 96, с. Новоолександрівка, Бериславський р-н, Херсонська обл..

2

Інформація щодо режиму роботи

Понеділок,  вівторок, середа, четвер з 08.00 до 17.00, перерва з 12.00 до 12.45 п’ятниця з 08.00 до 15.45.

Вихідний – субота, неділя.

3

Телефон / факс, електронна  адреса, офіційний веб-сайт

тел. 0678928135

novooleks_sr@ukr.net (адреса електронної пошти)

https://novoolexandrivska-gromada.gov.ua/ (вебсайт)

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Кодекси, Закони України

Конституція України;

 

 Кодекс України про адміністративні правопорушення

 

Сімейний кодекс України;

Закони України:

 

«Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»;

 

«Про місцеве самоврядування в Україні»;

 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг»;

 

«Про адміністративні послуги»;

 

«Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України»;

 

 «Про військовий обов’язок і військову службу»;

 

 «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні»;

 

«Про електронні комунікації»;

 

 «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах»;

 

 «Про електронні довірчі послуги»;

 

 «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

 

 «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»;

 

 «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»

5

Акти Кабінету Міністрів України

Постанови Кабінету Міністрів України від 07  лютого 2022 року №265 «Деякі питання декларування та реєстрації місця проживання (перебування) та ведення реєстрів територіальних громад»;

 

 18 серпня 2021 року №911 «Про затвердження Порядку формування та перевірки е-паспорта і е-паспорта для виїзду за кордон, їх електронних копій»;

 

 04 грудня 2019 року №1137 «Питання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та Реєстру адміністративних послуг»;

 

 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року №523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг» (зі змінами)

 

6

Акти центральних органів виконавчої влади

 

Умови отримання адміністративної послуги

7

Підстава для отримання адміністративної послуги

Реєстрація місця проживання здійснюється на підставі заяви, поданої особою або її законним представником, уповноваженою особою житла або уповноваженою особою спеціалізованої соціальної установи, закладу для бездомних осіб, іншого надавача соціальних послуг за формою згідно з чинним законодавством

8

Вичерпний перелік документів необхідних для отримання адміністративної послуги

Разом із заявою про реєстрацію місця проживання у задекларованому/зареєстрованому житлі особа подає:

    паспортний документ (у разі особистого звернення);

    документи, що підтверджують право на проживання в житлі, зокрема свідоцтво про право власності, ордер, договір оренди (найму, піднайму), договір найму житла в гуртожитку (для студентів), рішення суду, що набуло законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування, житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші підтверджуючі документи. У разі відсутності документів, що підтверджують право на проживання в житлі, реєстрація місця проживання особи здійснюється за згодою власника (співвласників) житла, наймача та членів його сім’ї, уповноваженої особи житла. У разі перебування житла в іпотеці, довірчій власності як способу забезпечення виконання зобов’язань для реєстрації місця проживання особи додатково подається письмова згода відповідного іпотекодержателя або довірчого  власника;

    військово-обліковий документ (для громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку);

    документ або відомості, що підтверджують сплату адміністративного збору.

У разі подання заяви законним представником (представником) особи, крім документів, зазначених вище, додатково подаються:

 документ, що посвідчує особу законного представника (представника);

 документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника (представника).

Для реєстрації осіб до спеціалізованих соціальних установ, іншого надавача соціальних послуг з проживанням подається довідка про прийняття на обслуговування в спеціалізованій установі, іншого надавача соціальних послуг з проживанням, копія посвідчення про взяття на облік бездомної особи, форма якого затверджується Міністерством соціальної політики України (для осіб, які перебувають на обліку у таких установах або закладах).

Подання заяви про реєстрацію місця проживання бездомних та інших осіб, які не мають постійного місця проживання, покладається на відповідну спеціалізовану соціальну установу, іншого надавача соціальних послуг з проживанням, у яких зазначеним особам надаються соціальні послуги відповідно до Закону України «Про соціальні    послуги».

У разі подання заяви про реєстрацію місця проживання бездомної особи відповідною уповноваженою особою спеціалізованої соціальної установи, закладу для бездомних осіб, іншого надавача соціальних послуг з проживанням або уповноваженою особою житла, документи не рідше одного разу на тиждень подаються ними до органу реєстрації для здійснення реєстрації місця проживання такої особи

9

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративних послуг

Особисто, або через законного представника

10

Платність /безоплатність адміністративної послуги

Адміністративна послуга є платною

11

Розмір та порядок внесення плати 

 За реєстрацію місця проживання, справляється адміністративний збір у розмірі:

 1,5 відсотка прожиткового мінімуму, установленого для працездатних осіб на 01 січня календарного року, - за реєстрацію місця проживання у разі звернення особи протягом встановленого  Законом строку;

 2,5 відсотка прожиткового мінімуму, установленого для працездатних осіб на 01 січня календарного року, - за реєстрацію місця проживання у разі звернення особи з порушенням установленого  Законом строку.

За реєстрацію місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір справляється лише за одну адміністративну послугу (реєстрація місця проживання)

12

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

 

Закони України «Про адміністративні послуги», «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні» (надалі – Закон), Постанова Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2022  року №265 «Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад»

13

Розрахунковий рахунок для внесення плати

 

Відповідно до реквізитів, чинних на час надання адміністративної послуги

14

Строк надання адміністративної послуги

В день звернення

15

Перелік підстав для відмови в надання адміністративної послуги

В державному реєстрі речових прав на нерухоме майно містяться відомості про обтяження щодо житла, яке особа декларує або реєструє як місце проживання (перебування), що стосуються заборони декларування/реєстрації місця проживання (перебування) у такому житлі, або перебування житла в іпотеці, довірчій власності як способу забезпечення виконання зобов’язань (у разі відсутності письмової згоди відповідного іпотекодержателя або довірчого власника на декларування/реєстрацію місця проживання);

відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно не відповідають відомостям, зазначеним у поданих особою документах або даних;

особа не подала або подала не в повному обсязі необхідні документи або відомості;

у поданих особою документах або відомостях містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними, або строк дії паспортного документа іноземця чи особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, закінчився;

звернулася дитина віком до 14 років або особа, не уповноважена на подання документів;

житлу, в якому особа декларує або реєструє своє місце проживання (перебування), не присвоєна адреса у встановленому порядку;

за адресою житла, в якому особа декларує або реєструє своє місце проживання (перебування), наявний об’єкт нерухомого майна, який не належить до житла;

відомості реєстру територіальної громади щодо задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) батьків або інших законних представників дитини віком до 14 років не відповідають відомостям, зазначеним у декларації (заяві), поданій стосовно дитини;

дані реєстру територіальної громади щодо задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) батьків або інших законних представників дитини віком від 14 до 18 років не відповідають відомостям, зазначеним у декларації (заяві), поданій дитиною

16

Результат надання адміністративної послуги

Внесення відомостей про реєстрацію місця проживання (перебування) до Реєстру територіальної громади.

Формування інформації про реєстрацію місця проживання (перебування) особи для її передачі до відомчої інформаційної системи ДМС з подальшою передачею інформації до Єдиного державного демографічного реєстру

17

Способи отримання відповіді (результату)

 Особисто, або через законного представника

18

Примітка

Якщо під час подання документів встановлено, що особа, яка є громадянином України, звернулася для реєстрації нового місця проживання після закінчення 30 календарних днів після зняття з реєстрації з попереднього місця проживання або подала для реєстрації місця проживання недійсний паспорт громадянина України, посадова особа органу реєстрації або адміністратор Центру складає протокол про адміністративне правопорушення відповідно до статті 197 Кодексу України  про адміністративні правопорушення.

Якщо під час подання документів іноземцем чи особою без громадянства встановлено, що вони звернулися для реєстрації місця проживання після закінчення 30 календарних днів з дня отримання посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, зняття з реєстрації попереднього місця проживання або подали для реєстрації нового місця проживання недійсний документ, іноземця чи особу без громадянства направляють до територіального підрозділу Державної міграційної служби України відповідно до території обслуговування для вжиття до них заходів адміністративного впливу або інших заходів, визначених законодавством.

У разі здійснення реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання в іншій адміністративно-територіальній  одиниці, до органу реєстрації, на території обслуговування якого зареєстроване попереднє місце проживання особи, не пізніше наступного дня надсилається в електронній формі повідомлення про зняття з реєстрації місця проживання особи для внесення інформації до відповідного реєстру територіальної громади. У разі, коли реєстр територіальної громади створено та ведеться засобами інформаційно-комунікаційної системи органу реєстрації і повідомлення неможливо надіслати в електронній формі, таке повідомлення в день здійснення реєстраційної дії надсилається відповідному органу реєстрації в паперовій формі

 

 

                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                   Розпорядженням начальника

                                                                   Новоолександрівської сільської

                                                                   військової адміністрації

                                                                   від 18.12.2023 № 319

 

    

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги

 

Реєстрація місця проживання

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг»

Новоолександрівської сільської ради

 

п/п

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна  особа

Термін виконання

(днів)

1.

Формування заяви з використанням відповідних програмно-технічних засобів та відтворення її в паперовій формі

Адміністратор

ЦНАП

В день звернення

2.

Перевірка належності паспортного документа особі, яка його подала,  його дійсності, правильності заповнення заяви про реєстрацію місця проживання та наявності документів, необхідних для реєстрації місця                проживання, про що робиться відповідний запис у заяві

Адміністратор

ЦНАП

В день звернення

3.

Перевірка належності особі, яка подала заяву для реєстрації місця проживання, відповідного житла на праві власності чи належності власнику (співвласникам), які надали згоду особі для реєстрації місця проживання, відповідного житла на праві власності, а також перебування такого житла в іпотеці або довірчій власності як способу забезпечення виконання зобов’язань з використанням відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до Порядку доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

 

Адміністратор

ЦНАП

В день звернення

4.

Складення протоколу про адміністративне правопорушення відповідно до статті 197 Кодексу України  про адміністративні правопорушення у випадку, якщо під час подання документів установлено, що особа, яка є громадянином України, звернулася для реєстрації нового місця проживання після закінчення 30 календарних днів після зняття з реєстрації з попереднього місця проживання або подала для реєстрації місця проживання недійсний паспорт громадянина України.

Направлення іноземця чи особи без громадянства до територіального підрозділу Державної міграційної служби (надалі – ДМС) відповідно до території обслуговування для вжиття заходів адміністративного впливу або інших заходів, визначених законодавством, якщо під час подання документів установлено, що вони звернулися для реєстрації місця проживання після закінчення 30 календарних днів з дня отримання посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, зняття з реєстрації попереднього місця проживання або подали для реєстрації нового місця проживання недійсний документ

Адміністратор

ЦНАП

В день звернення

5.

Прийняття рішення про реєстрацію місця проживання або про відмову в реєстрації місця проживання особи 

Адміністратор

ЦНАП

В день звернення

6.

Внесення відомостей про реєстрацію місця проживання до Реєстру територіальної громади 

Адміністратор

ЦНАП

В день звернення

7.

Інформування у випадку ухвалення рішення про  відмову, із  зазначенням   підстав для відмови, засобами поштового, телефонного або електронного зв’язку

Адміністратор

ЦНАП

В день звернення

8.

В разі здійснення реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання в іншій адміністративно-територіальній  одиниці до органу реєстрації, на території обслуговування якого зареєстроване попереднє місце проживання особи, не пізніше наступного дня надсилання в електронній формі повідомлення про зняття з реєстрації місця проживання особи для внесення інформації до відповідного реєстру територіальної громади. У раз, коли реєстр територіальної громади створено та ведеться засобами інформаційно-комунікаційної системи органу реєстрації і повідомлення неможливо надіслати в електронній формі, таке повідомлення в день здійснення реєстраційної дії надсилається відповідному органу реєстрації у паперовій формі

Адміністратор ЦНАП

В день звернення

 Суб’єкт звернення має право оскаржити результат надання адміністративної послуги в установленому законодавством порядку.

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь